facebook

I Vy se rozhodujete podle Business Intelligence?

KARAT SoftwarePohybujeme se na českém a slovenském trhu a implementujeme ERP systém KARAT do obchodních a výrobních firem. Vidíme, jak manažeři denně jednají s dodavateli o snížení nákupních cen, odolávají tlaku na zkrácení výrobních lhůt nebo řeší plnění plánu expedice. Základem úspěchu je dnes rychle vyrobit a rychle prodat.


To vyžaduje rychlá a správná rozhodnutí a potřebu posuzovat situace v širších souvislostech. Proto je důvod uvažovat o řešení Business Intelligence (BI).

Proč mít Business Intelligence

Díky informačním systémům mají manažeři dostatek operativních pohledů a výstupů. Řadě z nich tyto možnosti dostačují, ale nevyřeší některé klíčové potřeby, které může poskytnout právě Business Intelligence. Jak jsem uvedl v úvodu, dnešní doba vyžaduje rychlá rozhodnutí. Proto je podstatné, jak rychle lze podklady z informačního systému získat a přetavit do informací, která jsou pro rozhodování potřebná. V datovém skladu Business Intelligence jsou totiž data už očištěna, předpočtena a optimalizovaně uložena k rychlému zpracování.

KARAT Software

KARAT Software


Někdy bývá obtížné získat informaci, jaká byla hodnota konkrétní veličiny v minulosti. Např. je potřeba porovnat stav rozpracovanosti obchodních příležitostí ke konci předchozího kvartálu, případně jaké měl tržby zákazník před rokem v lokalitě, než se přestěhoval. Z hlediska analýzy a vyhodnocení má totiž historizace (tzv. časové snímky) zásadní význam. Nemůžeme vzít historické prodeje zákazníka v původním městě a přestěhovat je i s ním na vesnici. Procesy pro plnění datového skladu Business Intelligence se právě o toto sbírání a archivaci historických snímků dat starají. Díky nim vznikají v datovém skladu unikátní data, která mnohdy nelze žádným způsobem zpětně získat z primárních systémů.

Plnohodnotné BI řešení potřebuje robustní technologii. KARAT Business Intelligence tuto podmínku splňuje, je postavené na Microsoft SQL Serveru a zahrnuje ETL procesy pro transformaci dat, datový sklad, analytickou vrstvu OLAP a klientské rozhraní. Vše do sebe zapadá a šlape jako hodinky.

KARAT Software

Není report jako report

Dobře řízená firma se pozná podle reportů. Pokud totiž manažer pobíhá po ekonomickém úseku a snaží se sehnat aktuální ziskovost výrobních zakázek, pak asi není něco v pořádku. Přitom by stačilo implementovat funkčnost BI a podívat se na požadovaný report. Reporty totiž prezentují data do smysluplných grafických informací a celý proces zpracování a přípravy reportu jde zautomatizovat a dostat do stavu, kdy výstupy jsou včas k dispozici před důležitou poradou. Pro manažera představují reporty obrovský časový přínos, sám se v klidu podívá, na co potřebuje.

KARAT Software

KARAT Software


Automatizované reporty jsou jasné a konečné, uplatňuje se u nich princip „jedna verze pravdy“. Všichni manažeři se tak řídí podle stejných čísel, mohou měřit výsledky své práce a operativně mohou reagovat na průběžné plnění cílů. Ovlivňují tak výkon celé firmy a samozřejmě také své hodnocení.

Analýza příčin odchylek

Skutečnost nebývá tak ideální, jak bychom si představovali. Běžně vznikají rozdíly mezi plánem a skutečností a proto jsou potřeba nástroje, kterými lze analyzovat příčiny tohoto stavu. Ideální je využít MS Excel, který se umí napojit na datový sklad Business Intelligence prostřednictvím služby Analysis Services systému SQL serveru. Pro práci s daty stačí běžná znalost kontingenčních tabulek. Sestavit potřebný pohled nebo tabulku s patřičným rozpadem až na detail analyzované veličiny je opravdu snadné, lze ji uložit jako Sešit/List a kdykoliv se k ní vrátit. Nad takovými výstupy je pak mnohem jednodušší realizovat ta správná rozhodnutí nebo předkládat argumenty pro vaše názory.

Jako manažer provádíte spoustu operativních ale i strategických rozhodnutí a proto je logické, že byste potřeboval „vidět i do budoucnosti“, co vás čeká třeba příští měsíc. Pro tyto účely existují statistické funkce predikce budoucnosti, citlivostní analýza apod., které z historických dat provedou simulaci a prognózují předpokládané scénáře vývoje budoucnosti.

KARAT Software

KARAT Software

Business Intelligence je opravdovým pomocníkem

Dnes je na trhu řada produktů a firem specializujících se na technologii BI nebo manažerský reporting. Z pohledu stability a zajištění funkčnosti je nejlepší volbou pořízení Business Intelligence přímo od dodavatele ERP. Odpadají totiž technologické starosti s převody dat do datového skladu a při implementaci je možné se soustředit na uživatelské potřeby a reporty. Od společnosti KARAT Software můžete mít jak kvalitní ERP systém, tak i Business Intelligence. A pokud k tomu přidáte vaše manažerské zkušenosti, posunete vaši firmu o mílový krok vpřed. Čím dříve to uděláte, tím pro vás lépe.

Ing. Roman Pazdera
Product manager BI, KARAT Software, a.s.