facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 16. 9. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Zařízení NAS od QNAP bude možno spravovat pomocí aplikace TeamViewer

QNAPSpolečnost QNAP navázala spolupráci s firmou TeamViewer, která je poskytovatelem velmi populárního řešení pro vzdálené připojení, s cílem podporovat aplikaci TeamViewer v zařízeních QNAP NAS. Nové partnerství umožní vzdálenou správu zařízení NAS z počítačů se systémem Windows pomocí klienta TeamViewer.Vzhledem k tomu, že práce na dálku je stále běžnější, musí být pracovníci IT podpory schopni rychle a bezpečně se připojit k zařízením NAS zaměstnanců nebo zákazníků, aby mohli měnit nastavení, odstraňovat problémy a provádět jejich obecnou údržbu.

Díky integraci s programem TeamViewer mohou nově správci přistupovat k zařízením QNAP NAS, spravovat je a monitorovat pomocí klienta TeamViewer pro počítače se systémem Windows. TeamViewer v zařízení QNAP NAS nabízí rychlé a spolehlivé řešení vzdáleného přístupu s funkcemi, jako je maskovaná IP adresa a koncové 256bitové šifrování relací pro zvýšení bezpečnosti NAS.

Pracovníci IT podpory díky tomu mohou vzdáleně přistupovat k více zařízením NAS a centrálně je spravovat – to vše bez nutnosti používat VPN nebo speciální účet podpory.

Další informace o využití aplikace TeamViewer na zařízeních QNAP NAS najdete na webu: https://www.qnap.com/go/solution/teamviewer/


 
  

- Inzerce -

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.

  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.