facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 18. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Zařízení Cisco Meraki lze nově monitorovat pomocí řešení SolarWinds N-central

N-centralSpolečnost ZEBRA SYSTEMS oznámila, že řešení SolarWinds MSP, které na našem trhu distribuuje, má nově rozšířeny monitorovací funkce o Cisco Meraki Dashboard API. Díky této integraci Cisco Meraki do produktu SolarWinds N-central budou moci poskytovatelé služeb MSP snáze připojovat a monitorovat zařízení Cisco Meraki v rámci svých centrálních konzolí N-central.Z portfolia cloudových řešení Cisco Meraki zahrne integrace routery, přepínače a přístupové body. Začleněním těchto prvků do platformy N-central budou moci partneři SolarWinds MSP sledovat stav zařízení Cisco Meraki u svých zákazníků přímo na svém centrálním panelu, dostávat upozornění a notifikace, a monitorovat konektivitu a provoz. Integrace zefektivní činnost poskytovatelů služeb, umožní maximalizovat dostupnost zařízení Cisco Meraki a dovolí využít velkého potenciálu nástroje N-central k řízení, nabídce speciálních funkčností a zabezpečení komplexních prostředí.

„Cisco Meraki nabízí kompletní sadu cloudových řešení poskytujících IT poskytovatelům příležitost ke zlepšení a zjednodušení digitálního ekosystému,“ řekl Mav Turner, viceprezident produktové skupiny v SolarWinds MSP. „Časté střídání práce z domu s prací v kanceláři vyžaduje vytvoření elastického pracovního prostředí, což je prioritním cílem SolarWinds MSP. IT poskytovatelé s tím potřebují pomoc více než kdy dříve, a proto věříme, že integrace mezi Cisco Meraki a N-central bude důležitým milníkem v jejich podpoře.“


 
  

- Inzerce -

5 důvodů, proč si pořídit řešení Juniper s Mist AI

JuniperI když jsou kabelové a bezdrátové sítě pro podnikání důležitější než kdykoli dříve a stávají se kritickou infrastrukturou i pro malé podniky, je udržování provozu sítě vzhledem k velkému počtu mobilních zařízení, internetu věcí (IoT) a škále hardwaru, operačních systémů a aktuálně používaných aplikací stále těžší a těžší.

  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.