facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 14. 3. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Využití neuronových sítí výrazně zvyšuje úspěšnost vytěžování dat z faktur

Společnost Process Point zavedla novou službu InstantRevision pro vytěžování dat z faktur. K vytěžení dat z faktur používá inteligentní software, který chápe kontext do­kumentů a učí se na zpracovaných fakturách. Optimalizace neuronové sítě vytrénované přímo na vzorcích faktur zákazníka přitom razantně zvyšuje úspěšnost vytěžení dat. U kvalitních předloh faktur je prý automatizované rozpoznání dat téměř stoprocentní.„Klasifikace pomocí neuronové sítě probíhá na základě vizuální podobnosti a struktury faktur. Aplikací pokročilé technologie získáme třídy stejných nebo podobných faktur, typicky vystavené v konkrétním informačním systému nebo dodavatelem,“ vysvětluje Michal Kindl, konzultant společnosti Process Point.

„Následně podle množství statistických clusterů aplikujeme individuální přístup inteligentního zaučení struktury faktur, který zvyšuje úspěch automatického rozpoznání dat a tím ještě více snižuje pracnost uživatelů při vyřízení faktur. Na ostatní faktury, s malým výskytem, aplikujeme vlastní učící se bázi znalostí. Celá služba probíhá na infrastruktuře zákazníka bez potřeby vynášet a ukládat jakékoliv data mimo firmu,“ dodává Kindl.


 
  

- Inzerce -

Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Cíl? Prodeje, zákazníky a finanční výkazy dokončené akvizice ihned zařadit do reportů pro burzu. Spustit novou službu pro zákaz­ní­ky a okamžitě být schopný analyzovat klíčové ukazatele. Optimalizovat nabídku produktů a služeb pro partnery podle aktuálního pohybu kamiónů a vytížení hlavních evropských tahů. To vše nyní mohou v Eurowagu díky nové datové platformě a řešení v cloudu, s nímž holdingu pomohli konzultanti z Adastry.

  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.