facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 20. 3. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Výrobní podniky posilují monitoring dodavatelského řetězce

Podle průzkumu mezi britskými výrobními podniky téměř polovina z oslovených firem nedávno posílila investice do zvýšení odolnosti svých dodavatelských řetězců. Nárůst cen surovin, přepravy a energie přiměla 81 % britských výrobních podniků diverzifikovat své řetězce a 40 % přivést své dodavatele zpět do země. Současně se také mění priority podniků v oblasti digitalizace a jedním z klíčových nástrojů pro zvýšení odolnosti se stává monitoring dodavatelského řetězce.Hlavní motivací k zajištění odolnějších řetězců s pomocí specifických ERP a SCM nástrojů je permanentní nejistota na trhu. V průzkumu mezi britským výrobci, který pro společnost Infor realizovala agentura Make UK, uvedlo 71 % podniků, že hlavní výzvou je pro ně růst cen surovin, zatímco pro 69 % jsou to především vyšší náklady na dopravu a pro 68 % vyšší náklady na energie. Více než čtyři pětiny podniků pak diverzifikuje své dodavatelské řetězce, přičemž dvě pětiny dokonce přivedly své dodavatele ze zahraničí zpět na domácí trh.

Mezi klíčová zjištění průzkumu patří:

  • 80 % dotázaných výrobců uvedlo, že monitoring dodavatel­ské­ho řetězce je pro jejich podnikání životně důležitý.
  • Nicméně čtvrtina dotázaných svůj řetězec nemonitoruje a úroveň využívání digitálních technologií zůstává nízká.
  • 47 % podniků zvýšilo v poslední době investice do posílení odolnosti svého dodavatelského řetězce s využitím digitalizace.
  • V posledním roce 81 % výrobců diverzifikovalo či naopak konsolidovalo své dodavatelské řetězce zvyšováním či snižováním počtu svých dodavatelů.
  • 40 % výrobních podniků přivedlo formou reshoringu své dodavatele zpět do Velké Británie.

V důsledku nejistoty v oblasti dodávek přikročilo k centralizovanému sledování a analýzám s využitím digitálních nástrojů 46 % podniků. Na druhou stranu jen minimum společností využívá technologií typu umělé inteligence či strojového učení (8 %), robotiky či automatizace (7 %) a rozšířené reality (4 %). Mnoho podniků také nevyužívá žádné technologie ke sledování aktuální situace v řetězci či nemonitoruje svůj řetězec vůbec.

„I když z reality nepředvídatelných dodavatelských řetězců nelze zcela uniknout, moderní technologie dokáží dramaticky eliminovat ty nejhorší následky,“ řekl Andrew Kinder, senior viceprezident pro oblast výrobních řešení ve společnosti Infor. „Je skvělé, že téměř polovina dotázaných výrobců využívá analytických funkčností ke zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce, avšak skutečná hodnota přichází s nástroji umělé inteligence a strojového učení. Teprve ty dokáží predikovat události, nabídnout nejlepší alternativy a automatizovat reakci, což poskytuje výrobcům zásadní konkurenční výhodu.“


 
  

- Inzerce -

Důvody pro přechod do cloudu: flexibilita, bezpečnost, aktuální funkce, finanční úspory

SeyforPodle reprezentativního průzkumu společnosti Seyfor až 62 % českých firem aktivně nevyužívá cloudové služby. IT odborníci přitom předpovídají, že budoucnost firemní IT infrastruktury bude založena právě na nich.

  

- Inzerce -

Mobile Device Management

Jak zabezpečit koncové zařízení pomocí Managed Microsoft 365?


S novými technologiemi a rostoucí potřebou bezpečnosti dat se organizace potýkají s nelehkým úkolem zabezpečit a spravovat svá zařízení. Naštěstí existují inovativní řešení, která umožňují rychlou, efektivní a bezpečnou správu zařízení v celém jeho životním cyklu s minimální kooperací ze strany IT.