facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 31. 5. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Všeobecná fakultní nemocnice testuje nový software pro monitorování stavu srdce na dálku

V Komplexním kardiovaskulárním centru Všeobecné fakultní nemocni­ce v Praze se právě testuje v pilotní fázi projekt využívající pokročilý software, který automaticky a na dálku monitoruje zdravotní stav pacientů v reálném čase. Software pomocí algoritmů analyzuje data z přístrojů pro dálkové monitorování, identifikuje epizody spojené s rizikem nebo zhoršením srdeční činnosti a doporučuje klinické reakce.Software, který byl vyvinut v roce 2022 v rámci projektové spolupráce mezi VDT Technology a.s., Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, Pražským centrem pokročilých technologií pro výzkum a inovace a.s. (PATRIC) a Emergency E-Health a.s., se nyní nachází ve fázi implementace.

Díky agregaci dat od různých výrobců, sjednocení datových formá­tů a vytvoření jednotné struktury poskytuje software uživatelům přehledné informace o jejich zdravotním stavu prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní. Upozornění jsou personalizována na základě individuálního stavu uživatelů, a na základě těchto poznatků se prioritizují diagnostické nebo terapeutické zásahy.

Software pracuje na principu pokročilého zpracování dat z IoT sítě na cloudové platformě MindSphere Siemens, která poskytuje robustní bezpečnostní standardy potřebné pro zajištění bezpečnosti uložených dat.

„Tento nový software usnadňuje vzdálené monitorování pacientů s implantabilními kardiologickými přístroji, což umožňuje efektivnější ambulantní péči,“ vysvětluje Erik Feldman ze společnosti VDT Technology a dodává: „Použití pokročilé technologie k analýze dat pacientů a navrhovaní relevantních odpovědí má potenciál hrát významnou roli při zmírňování a minimalizaci rizik způsobených srdečními a s tím souvisejícími zdravotními problémy.“

Momentálně se projekt v pilotní fázi testuje v Komplexním kardiovaskulárním centru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Poté, co získá nezbytné certifikace, může být software uveden na trh. Očekává se, že budou ho využívat kardiovaskulární centra, nemocnice a implantační centra. Druhotnými zákazníky mohou se rovněž mohou stát zdravotní pojišťovny.

Software existuje ve dvou jazykových verzích – češtině a angličti­ně, a pokud bude úspěšně implementován ve Všeobecné fakultní nemocnici, bude se moci komerčně nabízet i dalším nemocnicím a zdravotnickým zařízením v národním a mezinárodním měřítku.

„S rostoucím počtem lidí, kteří používají implantované srdeční přístroje, roste potřeba vytvářet a zavádět řešení, která usnadňují efektivní léčbu,“ říká prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. z Emergency E-Health a.s. a pokračuje: „Tento proces umožní zdravotníkům alokovat svůj čas tam, kde je ho nejvíce potřeba, a zároveň zajistí, že se pacientům dostane optimální péče.“


 
  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.

  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.