facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 15. 1. 2013

Velkoformátové multifunkční řešení Canon

určené pro prostředí technických dokumentací

Společnost Canon Europe představila systém Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution. Jde o řešení, které komplexně pokrývá workflow velkoformátového tisku, skenování, archivace a sdílení barevných i černobílých dokumentů. Představené řešení zahrnuje velkoformátovou tiskárnu Canon imagePROGRAF, nový skener M40 připojený přes integrovaný stojan, výkonný software MFP a velký, snadno ovladatelný dotykový displej, který nabízí dynamické náhledy. Sestava je vhodná pro pracovní skupiny jakékoli velikosti, které se zabývají zpracováním technické dokumentace, od jejího skenování až po finální výstup. Jde zejména o zástupce segmentu AEC (Architecture, Engineering and Construction).Díky univerzálním funkcím tisku a Scan-To-Copy/File/E-mail/Cloud Connectivity vyhovuje nové multifunkční zařízení požadavkům uživatelů kategorie CAD/GIS na rychlost a kvalitu práce. Řešení Canon imagePROGRAF MFP M40 dokáže skenovat předlohy o šíři až 40 palců, při rychlosti 13 palců za sekundu (monochromaticky). Zároveň využívá nové uspořádání snímacích senzorů CIS (Contact Image Sensor), které zajišťuje přesné a čisté snímání obrázků bez stínů v řádkovém zobrazení objektů a v reálném optickém rozlišení 1200 dpi. Díky tiskovému rozlišení 2400 x 1200 dpi a velikosti kapky inkoustu 4 pl snadno replikuje jemné linie a složité detaily. Navíc, technologie výměnných zásobníků inkoustu hot swap umožňuje nahrazení dané barvy bez přerušení probíhajícího tiskového procesu.

 

Software SmartWorks MFP, který lze ovládat prostřednictvím 22palcového intuitivního dotykového displeje, podporuje dávkové zpracování skenovaných předloh, což výrazně zvyšuje efektivitu použití. Zařízení nabízí i vestavěný pevný disk s kapacitou 250 GB, na nějž je možno ukládat soubory ve formátech PDF, JPEG a TIFF. Canon imagePROGRAF M40 nabízí širokou variabilitu konfigurací. Uživatelé si mohou řešení přizpůsobit zcela podle vlastních potřeb. imagePROGRAF M40 je kompatibilní s pěti velkoformátovými tiskárnami z řady Canon imagePROGRAF. Konkrétně jde o modely iPF750, iPF815, iPF825 a nedávno představené iPF760 a iPF765.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -