eWay
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 29. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Vědci a studenti mohou zdarma vyzkoušet kvantové programování

myQLMSpolečnost Atos nově nabízí bezplatný přístup k softwarovému balíku myQLM, který umožňuje experimentovat s kvantovým programováním i bez speciálního vybavení. Na jednodušší simulace do 20 qubitů postačí výzkumníkům obyčejný počítač. Cílem Atosu je posílit komunitu kvantové výpočetní techniky a umožnit vývojářům prozkoumat možnosti kvantového programování ještě před tím, než bude reálně k dispozici výkonný kvantový počítač.Iniciativa myQLM poskytuje výzkumným pracovníkům, studentům a vývojářům nástroje kvantového programování. Funguje již od roku 2019, ale původně byla určená pouze pro uživatele kvantového simulátoru Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM). Nyní se Atos rozhodl umožnit všem vědcům, studentům a vývojářům na celém světě bezplatně stahovat a používat myQLM a experimentovat s kvantovými algoritmy. Chce tak podpořit rozvoj kvantového programování a posílit komunitu lidí, kteří mají o kvantovou techniku zájem.

Kvantové počítače umožní v rozumném čase zpracovat náročné výpočty, které by současným superpočítačům trvaly desítky tisíc let. Mohly by pomoci dosáhnout průlomových objevů a rozvoje v mnoha oblastech, jako je například zdravotnictví, průmyslové procesy, udržitelnost životního prostředí nebo finance. Díky současnému závodu o to, která firma jako první zkonstruuje komerčně využitelný kvantový počítač, se zvýšilo povědomí o tomto oboru. Kvantová revoluce ale vyžaduje víc než jen hardware. Je potřeba vyškolit odborníky, kteří vytvoří nové programovací jazyky, algoritmy a nástroje, abychom dokázali plně využít možnosti kvantového výpočtu.

Atos Quantum Learning Machine

Pomocí myQLM se může kdokoli zapojit do zkoumání možností kvantového programování. Vědci, inženýři i studenti mají možnost experimentovat s kvantovými algoritmy a spouštět kvantové simulace do 20 qubitů přímo na svém vlastním počítači. Větší simulace pak mohou vyzkoušet na kvantovém simulátoru Atos QLM, který je na trhu už od roku 2017 a pro své výzkumné programy v mnoha oborech (například v oblasti průmyslu nebo energetiky) ho využívají vědci po celém světě.

„Nedostatek kvalifikovaných odborníků je jednou z největších výzev budoucího vývoje kvantových technologií. Zpřístupnili jsme proto naše prostředí pro kvantové programování myQLM každému, kdo má zájem se k tomuto dobrodružství připojit. Doufáme, že tím pomůžeme trénovat další generaci vědců a výzkumníků a podpoříme aktivní komunitu lidí, kteří budou vytvářet budoucnost kvantových technologií,“ uvedla Agnès Boudot ze společnosti Atos.

Atos myQLM Quantum Computing Framework

Nabídka Atosu obsahuje:

  • Komplexní uživatelská příručka a výukové programy, v nichž se dozvíte více o programu a kvantovém programování.
  • Diskusní fórum, kde mohou uživatelé klást otázky, získávat nejnovější zprávy o myQLM a jeho komunitě, zakládat diskuzní témata o konkrétních oborech, získávat podporu od komunity nebo stahovat výukové materiály.
  • Projekt na GitHubu, včetně úložiště myqlm-contrib, ve kterém mohou uživatelé uveřejnit a propagovat své příspěvky. Součástí projektu jsou také zdrojové kódy modulů interoperability myQLM, které umožňují součinnost s Qiskit, Rigetti Forest, Cirq, ProjectQ a také simulátorem pyLinalg.

Více o myQLM se dozvíte na webu: https://atos.net/en/lp/myqlm


 
Helios
  

- Inzerce -

ERP IS KARAT napomáhá digitalizaci výrobní dokumentace i vývoji produktu

IS KARAT modul DMS – Náhled dokumentaceVý­voj no­vé­ho pro­duk­tu a je­ho vý­ro­ba přes pro­to­typ až k pro­duk­tu opa­ko­va­né vý­ro­by. To je hlav­ní cíl spo­leč­nos­ti VF NU­CLE­AR, kte­rá do­dá­vá pro­duk­ty ra­di­ač­ní och­ra­ny do ja­der­ných elek­trá­ren, la­bo­ra­to­ří i zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní v ČR, ale i do ce­lé­ho svě­ta. A to i dí­ky sprá­vné kom­bi­na­ci a vy­u­ži­tí vý­rob­ních mo­du­lů ERP KARAT.

  

- Inzerce -

Jak na řízení dat?

PCSBezpečnostní rizika se stále zvyšují. Tím spíš, že mnoho zaměstnanců díky současné situaci přešlo na práci z domova. Důraz na problém zabezpečení potvrzují i tři poslední studie nezávislé analytické společnosti Gartner.