facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 19. 6. 2012

V Unipetrolu bude hlídat složení produktů systém na bázi neuronové sítě

unipetrol2.jpgSpolečnost Unipetrol RPA implementovala software STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz + generátor kódu. Software funguje jako nástroj pro vytvoření modelu neuronové sítě, která slouží pro okamžitý odhad složení vyráběných produktů, jakými jsou například polymery nebo saze. Díky možnosti okamžitého odhadu složení vyráběného produktu bude mít Unipetrol možnost včasně reagovat a učinit kroky, které povedou v případě potřeby k nápravě technologického procesu. Software by měl přispět k ušetření nákladů ve společnosti v řádech několika milionů za rok.

Dodavatelem nástroje byla společnost StatSoft ČR. „Pro kvalitní výrobu našich produktů je nutné dodržet jejich předepsané složení. Aby toho mohlo být dosaženo, provádíme v průběhu výroby pravidelně analytické rozbory pro potřeby mezioperativní a finální kontroly. Tento proces odběru vzorků a jejich analýzy v laboratořích je náročný jak časově, tak z hlediska lidských zdrojů i po finanční stránce“, uvedl Jiří Schöngut, vedoucí odboru rozvoje procesů ve společnosti Unipetrol RPA.

Řešení společnost našla v softwaru, který umožňuje okamžitou predikci kvalitativních parametrů proudů (poloproduktů či finálních produktů) na základě běžně dostupných procesních parametrů. Požadovaný nástroj, tzv. virtuální senzor, je tedy systémem automatizované neuronové sítě, jež umí exportovat algoritmus výpočtu (natrénovanou síť) v podobě kódu do jiného softwaru (například MS Excel). Na základě historických dat vytvoří software model neuronové sítě. Ten se následně implementuje do programu Excel. Již zmíněný model využívá dostupné procesní údaje a vypočítává predikci kvalitativních parametrů (například složení) sledovaného proudu. Díky takto zpracovaným datům může pak operátor daného procesu okamžitě učinit příslušné kroky, které vedou k nápravě technologického procesu, a nemusí čekat na zdlouhavý proces laboratorní analýzy.

Instalaci softwaru zvládli pro dvoudenním školení samotní zástupci společnosti Unipetrol RPA. Podle Schönguta byl při instalaci nejsložitějším procesem výběr dat, se kterými má STATISTICA pracovat.

ilustrační foto: archiv Unipetrol RPA

 
  

- Inzerce -

Konec požárům: umělá inteligence pomůže předejít milionovým škodám

Mít schopnost nahlédnout do bu­doucnosti by si někdy přál snad každý. Výherní čísla do loterie sice neřeknou, ale předvídat poruchy strojů, nebo dokonce vznik požáru už moderní chytré kamery dokážou. Místo křiš­ťá­lo­vé koule přitom spo­lé­ha­jí na umělou inteligenci a termovizi.

  

- Inzerce -

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.