facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 1. 3. 2024 - Ing. Lukáš Grásgruber

V možnostech využití AI zatím české firmy tápou

České a slovenské firmy zatím tápou ve světě umělé inteligence (AI). I když více než polovina firem tvrdí, že na trhu existuje dostatečné množství řešení, nedostatek informací jim brání ve správném využití. Odhalil to průzkum společnosti Millennium. V něm se ukázalo, že povědomí o ChatGPT má 63 % respondentů, avšak pouze 12 % firem ho aktivně využívá. V případě datových strategií to vypadá ještě hůře, většina firem zůstává bez plánu.Více než polovina českých a slovenských firem se domnívá, že v případě implementace podnikové umělé inteligence na trhu existuje dostatečná nabídka snadno dostupných řešení. Zbývající respondenti však neuměli odpovědět, zda stávající řešení na trhu splňují jejich potřeby.

Průzkumu se účastnilo 122 českých a slovenských firem podnikajících v různých oborech, jejichž obrat převyšuje ročně 500 milionů korun a mají více než 200 zaměstnanců.

Většina zaměstnanců oslovených společností sice zná řešení ChatGPT (okrajově 48 %, důkladně 15 % a 38 % o něm ještě neslyšelo). Přesto ho ještě k práci 60 % respondentů průzkumu nevyužila a pravidelně ho využívá pouze 12 %. Svět AI se ale netočí jen kolem řešení ChatGPT, ovšem většina (73 %) respondentů průzkumu uvedla, že žádné jiné řešení nevyužívají. Pouze 18 % respondentů používá nějaké jiné AI řešení. „Z těch, kteří nějaké AI řešení využívají nebo jej alespoň vyzkoušeli, většina uvádí, že to bylo zejména při tvorbě a formulaci textů nebo řešení výpočtů a vyhledávání,“ vysvětluje Andrej Jenčo, Data Intelligence BU Lead společnosti Millennium.

Využíváte ve společnosti jiné AI řešení?

Chybí nabídka a panuje obava finanční náročnosti

Podle vyjádření v průzkumu byla jen velmi málo společnostem představena nějaká nabídka, která by jim ukázala, jak a k čemu AI využít a jaké by jim to mohlo přinést benefity. Pouze pětina (19 %) firem uvedla, že zná možnosti a způsob implementace AI. Pro společnosti, které aktuálně o implementaci AI řešení uvažují, je největší bariérou rozhodnout se o správném využití takovéhoto řešení a zároveň u něj řeší finanční návratnost.

Pouze čtvrtina společností totiž považuje AI řešení za snadno přizpůsobitelná a dostupná podnikovým potřebám. Naprostá většina respondentů naopak uvádí, že by AI řešení aktuálně dostupná na trhu vyžadovala další přizpůsobení jejich potřebám, což by v rámci jejich společnosti vyžadovalo velké úsilí a finanční investice.

Datová strategie jako kámen úrazu

Správný výběr AI nástrojů a jejich používání úzce souvisí s datovou strategií firmy, znalostí dat a jejich strukturou. Druhá část průzkumu se proto zabývala tím, zda společnosti v Česku a na Slovensku mají stanovenou datovou strategii a jaká je datová znalost jejich zaměstnanců. Smutným zjištěním je, že jak českým, tak slovenským společnostem ve většině případů (69 % respondentů) chybí strategie, která by se zabývala zpracováním dat a jejich využitím. Datovou strategii má vypracovanou pouze 14 % firem.

„Společnosti, které chtějí začít s aplikováním rozhodnutí, která jsou řízena na základě dat, ať už historických nebo predikovaných, potřebují mít ve firmě vytvořenou základnu zaměstnanců, kteří nejen data zpracovávají, ale také dokážou interpretovat,“ říká Andrej Jenčo.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že pokud chtějí české a slovenské firmy efektivně využívat umělou inteligenci, měly by se zaměřit na následující oblasti:
  • Povědomí o umělé inteligenci – povědomí o umělé inteligenci v českých a slovenských firmách je stále na relativně nízké úrovni. Firmy by měly zvýšit informovanost svých zaměstnanců o výhodách a možnostech AI.
  • Datová strategie – firmy by si měly definovat jasnou datovou strategii, která určuje, jak budou shromažďovat, ukládat a využívat data. Datová strategie je základem pro úspěšnou implementaci AI.
  • Datová gramotnost – firmy by měly investovat do rozvoje datové gramotnosti svých zaměstnanců. To jim umožní efek­tiv­ně využívat data pro rozhodování a zlepšování podnikání.
  • Nabídka AI řešení – firmy by měly získat lepší přehled o dostupných AI řešeních na trhu. To jim umožní vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Je co zlepšovat

Datová gramotnost zaměstnanců v českých a slovenských společnostech je omezená, jelikož většina z firem uvedla, že nemají vhodné nástroje pro zpracování dat a poskytují jen omezená školení v této oblasti, pokud vůbec.

„Ve většině společností převážně využívají interní software pro tvorbu reportů, dominuje Excel a ekonomický software pro zpraco­vá­ní základních ekonomických ukazatelů pro management společ­nos­ti,“ odhaluje Andrej Jenčo. Až 43 % respondentů průzkumu nemá centralizovaný a zavedený systém pro udržení firemních znalostí. Firemní „wikipedii“ má bezmála polovina (47 %), ale 18 % z nich ji má dostupnou pouze pro vybranou skupinu uživatelů.

Máte ve společnosti zaveden knowledge base nebo jiné řešení pro udržení znalostních standardů?


 
  

- PR -

Unicorn Systems podpořil Pluxee v přechodu do cloudu

Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů, s přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální trans­for­mace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit efektivitu jejího podnikání.

  

- PR -

7 vlastností ERP systému, které dělají uživatelům radost

Kdy je ovládání ERP systému poho­dl­né? Když mohou jeho uživatelé snadno a efektivně pracovat s potřebnými funkcemi a informacemi bez zbytečných obtíží. Tím se zvýší produktivita jejich práce, omezí se chybovost a firma poroste.