System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 5. 3. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

V Česku narůstá počet kyberútoků, při kterých hackeři zneužívají zranitelnost Microsoft Exchange Serveru

Antivirová firma Kaspersky vydala varování, ve kterém upozorňuje, že v posledních dnech byl v Česku zaznamenán zvýšený počet hackerských útoků zneužívající zranitelnost Microsoft Exchange Serveru. Může jít o začátek masivní kampaně. Útoky využívající zranitelnosti Exchange Serveru se ve zvýšené míře již objevily v Německu, Itálii a dalších zemích. Útokům ve čtvrtek 4. 3. 2021 čelily například i pražský magistrát a Ministerstvo práce a sociálních věcí.Podle primátora Prahy Zdeňka Hřiba šlo o masivní kybernetický útok na systémy veřejné správy. Případy se zabývá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. „Útočníci zneužívají nově odhalené zranitelnosti Microsoft Exchange Serveru, a získávají tak přístup ke všem registrovaným e-mailovým účtům, případně mohou tímto způsobem vzdáleně spustit jakýkoli škodlivý kód,“ objasňuje závažnost situace expert na kyberbezpečnost Lukáš Truxa ze společnosti Externity. Mezi napadené zákazníky Microsoftu patří vládní agentury, think tanky, nemocnice, nevládní organizace, technologické společnosti i soukromé subjekty.

Hackeři podle ředitele cloudových služeb společnosti Algotech Petra Loužeckého zneužívají nově objevené zranitelnosti, které ještě většina uživatelů nemá opravené. „Jakmile se podobné informace o nových zranitelnostech objeví, často brzy poté následují i útoky na firmy či úřady. Podle dostupných informací zatím však není jasné, jaké systémy a jakým způsobem byly napadeny. Z pohledu kybernetické bezpečnosti je vždy klíčové rychle reagovat na známé hrozby, udržovat systémy aktuální a zabezpečené,“ uvedl. „Důrazně doporučujeme co nejdříve aktualizovat Microsoft Exchange Server a monitorovat odchozí provoz, aby bylo možné včas zachytit aktivity útočníků a zamezit jim. Pravidelně také zálohujte data,“ dodal Michal Lukáš z regionálního zastoupení Kaspersky.


 
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Helios
- inzerce -