facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Komunikace a sítě - 16. 5. 2013

USB modem ZTE MF823 pro 4G sítě LTE

Společnost ZTE uvedla na český trh jeden z nejpokročilejších USB modemů pro přenos dat v mobilní síti čtvrté generace LTE. Přístroj s označením ZTE MF823 nově zákazníkům spolu s datovými tarify pro LTE nabízí tuzemský operátor Telefónica. ZTE MF823 s tloušťkou pouhých 13 mm představuje vůbec nejmenší USB modem pro mobilní sítě čtvrté generace. Zařízení při prvotním použití nevyžaduje instalaci ovladačů. Vývojářům ZTE se oproti dřívějším modelům USB modemů pro LTE síť podařilo snížit energetickou náročnost zařízení o jednu třetinu. Modem se může pochlubit také nízkou provozní teplotou. K nežádoucímu nadměrnému zahřívání nedochází ani při dlouhodobém používání. Modem lze obsluhovat skrze webové rozhraní, podporuje protokol IPV6 a je plně kompatibilní s novou verzí operačního systému Windows 8 či platformou Mac.ZTE MF823 využívá architekturu Qualcomm druhé generace. Datové přenosy zvládá nejen ve 4G sítích standardu LTE, ale také ve „starších“ standardech UMTS-HSPA+ a GPRS/GSM. Implementovány byly také nové technologie ZTE zajišťující stabilnější přenos dat i hlasu s nízkou dobu odezvy při vysokorychlostním datovém přenosu.

 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kontaktní centrum 21. století – veškerá komunikace jako na dlani

DaktelaOblast multikanálových kontaktních center prošla za poslední dvě desetiletí velmi dynamickým vývojem – od jednoduchých digitálních ústředen s několika základními funkcemi až po automatické speciální systémy s umělou inteligencí a řadou chatbotů, voicebotů případně mailbotů.

Helios
- inzerce -