facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 23. 6. 2021 - Zdeněk Gric

Tempo najímání zaměstnanců v IT se zrychluje

Podle zprávy, kterou zveřejnila nezisková asociace pro odvětví informačních technologií (IT) a pracovní sílu CompTIA, zaznamenala poptávka zaměstnavatelů po technologických pracovnících v deseti evropských zemích v prvním čtvrtletí roku 2021 výrazný nárůst. Podle studie „Trendy najímání pracovníků v evropských technologických společnostech" v 1. čtvrtletí 2021 zaměstnavatelé zveřejnili celkem 877 106 pracovních pozic v oblasti technologií, což je o 9 % více než ve 4. čtvrtletí 2020 a o 40 % více než ve 3. čtvrtletí 2020.Zpráva poskytuje podrobný pohled na trendy v oblasti najímání pracovníků v technologických oborech v Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku.

„Jedná se o povzbudivý ukazatel toho, že se podnikání vrací do správných kolejí, ale také to potvrzuje to, co víme již delší dobu - že mezi pracovními příležitostmi v oblasti technologií a počtem osob s odpovídajícími dovednostmi, které by je mohly obsadit, je propastný rozdíl," řekl Graham Hunter, viceprezident asociace CompTIA pro rozvoj podnikání v regionu EMEA, APAC a Kanadě.

„Potřebujeme, aby se do technologických oborů zapojilo více lidí s různým zázemím a pracovními zkušenostmi všech věkových kategorií a úrovní vzdělání," dodal Hunter. „Asociace CompTIA nabízí školení a zdroje pro rozvoj dovedností, které je připraví na zaměstnání."

Zaměstnavatelé nabírali zaměstnance na různých úrovních, od základní úrovně (39 % pracovních nabídek) až po střední a pokročilou úroveň (25 %), přičemž zbývající úroveň nebyla specifikována.

Volná pracovní místa na technologické pozice představovala v 1. čtvrtletí 2021 přibližně 13 % všech inzerátů. Nejvyšší podíl inzerátů na technologické pozice byl zaznamenán v Polsku, a sice 36 %. Nadprůměrná koncentrace pracovních inzerátů v oblasti technologií byla zaznamenána také Německu, Portugalsku a Rumunsku.

Nejvíce pracovních nabídek na technologické pozice bylo v 1. čtvrtletí zveřejněno v Německu (421 109), Francii (121 863) a Polsku (105 921), zatímco Itálie (+ 50 %), Nizozemsko (+ 43 %) a Polsko (+ 37 %) zaznamenaly nejvyšší procentuální nárůst počtu pracovních nabídek na technologické pozice ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020.

Nejvyšší aktivita je podle očekávání v největších metropolitních oblastech, jako je Berlín (30 960), Madrid (14 002), Paříž (11 240), Varšava (12 952) a Amsterdam (8 337). Poptávka po technologických talentech však sahá daleko za centra velkých měst. Údaje za 1. čtvrtletí ukazují, že zaměstnání nacházejí lidé ve městech, jako je Gent (3 150), Porto (4 695), Bologna (1 642), Brno (1 138) a Brașov (1 116).

S pokračujícím trendem digitální transformace v evropském hospodářství se poptávka po technických pracovnících týká téměř všech průmyslových odvětví. Mezi odvětví, která v souhrnu najímala nejvíce lidí, patří: 1) informace a komunikace, 2) výroba, 3) administrativní a podpůrné služby, 4) odborné, vědecké a technické služby a 5) finanční a pojišťovací služby.

Technické a obchodní dovednosti na stejné úrovni

Většinu pracovních nabídek v prvním čtvrtletí tvořily nabídky pro vývojáře softwaru, systémové analytiky a odborníky na kybernetickou bezpečnost. Hlubší analýza však ukazuje, že zaměstnavatelé hledají spíše všestranné kandidáty se schopnostmi, které zahrnují více aspektů technologií včetně infrastruktury, dat a podnikových aplikací.

Obchodní dovednosti se pro mnoho zaměstnavatelů dostaly na stejnou úroveň důležitosti jako technické schopnosti, což připomíná, že organizace potřebují k dosažení svých inovačních cílů kombinaci technologií a pracovníků s různými dovednostmi. Týmová práce, řešení problémů, kreativní myšlení, přizpůsobivost, řízení projektů a zákaznický servis patří mezi měkké dovednosti, které jsou často uváděny v nabídkách práce na technologické pozice.

Zpráva asociace CompTIA „Trendy najímání pracovníků v evropských technologických společnostech" byla vypracována na základě analýzy údajů o pracovních nabídkách zaměstnavatelů, které shromáždil průzkum Labour Insights společnosti Burning Glass Technologies. Kompletní metodika je uvedena ve zprávě, která je k dispozici na adrese https://www.comptia.org/content/research/european-tech-hiring-trends.


 
  

- Inzerce -

Kubernetes a OpenStack pod taktovkou [SCP] SafeDX Cloud Platform

Společnost SafeDX dokončila změny vyplývající ze změny vlastnické struktury a pod křídly globálního výrobce Foxconn se plně zaměřuje na rozvoj nabídky cloudových služeb a kontejnerových řešení v prostředí Kubernetes.

  

- Inzerce -

Správa a zabezpečení Windows 10 pomocí nástrojů Microsoft 365 pro efektivní a bezpečnou práci

Společnost System4u pomáhá svým zákazníkům v oblasti Digital Workspace. Správné propojení technologií je zárukou kvalitně fungujícího a bezpečného IT prostředí firem. V následujícím článku se zaměříme na správu a zabezpečení Windows 10 pomocí nástrojů Microsoft 365.