Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 19. 7. 2010

Systém pro podporu testování aplikací v ČSOB

Společnost StringData dodala ČSOB systém pro podporu smoke testů elektronického bankovnictví a kromě samotné dodávky systému se také stará o jeho údržbu a provoz. Primárním cílem systému je sjednocení způsobu předávání neshod ve smoke testech elektronického bankovnictví a dále také zrychlení a snížení duplicit tohoto procesu. Systém obsahuje workflow pro správu jednotlivých tiketů jak ze strany banky, tak dodavatelů. Smoke testy jsou velmi efektivním způsobem, jak zvýšit kvalitu dodávaných řešení. Jsou založeny na sadě testů, které ověřují základní funkčnost systému.

Hlavním přínosem systému je zrychlení procesu ověření funkčnosti po nasazení nových funkcionalit a tím zkrácení času, kdy je elektronické bankovnictví nedostupné pro klienty. Efektivnější předávání zjištěných neshod pak usnadňuje práci vývojovým a provozním pracovníkům při odstraňování neshod.

 
  

- Inzerce -

Covid jako katalyzátor digitalizace a fenomén homeworkingu

IT Systems 1-2/2021V aktuálním vydání IT Systems jsme se zaměřili na odvětví, která v současné době prochází velmi turbulentním vývojem. Vím, že se to dnes dá říct prakticky o všech oblastech našeho života, ovšem retail, logistika a potravinářský průmysl jsou navíc názorným příkladem, proč je pandemie onemocnění covid označována za katalyzátor digitalizace desetiletí. Pokud totiž ještě někdo pochyboval o významu digitalizace, musel v loňském roce prozřít.

  

- Inzerce -

Ulovte a zlikvidujte kyberhrozbu se Sophos Academy!

Moderní kybernetické hrozby nám nedávají na výběr. Organizace se musí proaktivně chránit i pomocí lovců hrozeb. Chcete se také stát skutečným lovcem hrozeb? Zaregistrujte se na Sophos Threat Hunting Academy 2021.