Asseco Helios 1
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 2. 11. 2007

Sun pomáhá firmám působit ekologičtěji

Společnost Sun Microsystems navázala na svou historii budování online komunit a spustila novou komunitu OpenEco.org, která má pomoci organizacím s kalkulacemi, srovnáváním a snižováním emisí skleníkových plynů. Účast ve webové komunitě OpenEco.org je bezplatná a otevřená všem organizacím. Jedinou cenou za členství je transparentní či anonymní sdílení dat s ostatními účastníky komunity.

Ve věku společenských sítí jako Facebook nebo MySpace poskytuje OpenEco.org komunitu, kde mohou organizace spolupracovat na řešení změn klimatu. Vyplňuje důležitou potřebu společností, vládních institucí a nevládních organizací, které čelí rostoucímu tlaku definovat cíle pro zlepšení a investovat do jejich realizace. Analýzy skleníkových plynů jsou stále častěji zpracovávány s interními nebo proprietárními nástroji, takže vyžadují značné interní zdroje nebo nákladné poradenské služby. Prostřednictvím webu OpenEco.org lze snadno sdílet údaje o uhlíkových emisích, které by jinak zůstaly jen ve firemních tabulkách. Nástroj pro sledování emisí skleníkových plynů umožňuje organizacím všech druhů porovnávat svou výkonnost, nastavovat realistické cíle pro snižování emisí a sdílet doporučené postupy pro jejich plnění.
Jako jeden z prvních účastníků se do komunity připojila organizace Ceres, významná koalice investorů a ekologických skupin. Dalším členem je společnost Natural Logic, jejíž zakladatel a generální ředitel Gil Friend byl při přípravě webu klíčovým technickým poradcem.
Sun už déle než deset let buduje živé komunity vývojářů softwaru, jež nyní celosvětově čítají dva miliony členů. Nyní Sun vyvíjí nové sítě na podporu řešení nejnaléhavějších problémů současného světa. Dříve v tomto roce Sun ve spolupráci s partnery TED Prize představil Open Architecture Network, která spojuje architekty, projektanty a organizátory komunity a umožňuje jim volně sdílet plány, nápady a zdroje pro projekty zlepšování v oblastech dotčených strádáním.
Sun ještě před spuštěním webu OpenEco.org začal na internetu sdílet údaje o svých vlastních emisích a své osvědčené postupy, aby pomohl i jiným organizacím snižovat dopady jejich činnosti na životní prostředí. Sun také zveřejňuje případové studie a doporučené postupy v ekologických inovacích svých datových center po celém světě. Další informace najdete na webu Sun Eco Center.

 
  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.

  

- Inzerce -

Ulovte a zlikvidujte kyberhrozbu se Sophos Academy!

Moderní kybernetické hrozby nám nedávají na výběr. Organizace se musí proaktivně chránit i pomocí lovců hrozeb. Chcete se také stát skutečným lovcem hrozeb? Zaregistrujte se na Sophos Threat Hunting Academy 2021.