facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 16. 10. 2014

Sinop Real a SMP nasadily informační systém Infor Visual

Průmyslové chlazení, klimatizace a tepelná čerpadla, ale i výčepní technika a výrobníky sody vyrábí přední český výrobce, společnost Sinop CB z Českých Budějovic s pomocí informačního systému IS Infor Visual. Ten nyní implementátor, firma Gemma Systems, dodal i do sesterských firem Sinop Real a Sinop SMP.Ve společnostech se značkou Sinop nyní IS Visual používá celkem 72 současně pracujících uživatelů. Tak, jak společnost Sinop úspěšně rozšiřuje svůj business, rozvíjí ve spolupráci s Gemma Systems i svůj informační systém.

 

V loňském roce GEMMA Systems pro Sinop vytvořila interface mezi ERP IS a systémem pro řízení výroby TruTops FAB. Ten zajistil překlápění dat výrobních zakázek z ERP do FAB, což uživatelům značně urychlilo a usnadnilo práci. Letos přešla společnost Sinop CB na novou verzi Visual 654.


 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Jak bezpečné jsou bezpečnostní kamery? Nezmeškejte konferenci Axis Talk 2021

AxisÚtoky hackerů čím dál častěji míří na kamerové systémy. Jak se účinně bránit? I to bude tématem online konference společnosti Axis Communications, švédského světového leadera v bezpečnostních a smart city technologiích. Připojte se 20. a 21. dubna!

  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

Helios
- inzerce -