facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 27. 1. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Řešení pro zajištění kybernetické bezpečnosti jsou drahá, složitá a nemáme na ně čas

Průzkum společnosti Sophos zjišťoval, jaké jsou nejčastější překážky v zajištění kybernetické bezpečnosti v českých firmách i v okolních zemích. Z průzkumu mezi vedoucími pracovníky jiných než IT oddělení vyplynulo, že mezi největší problémy při zajišťování digitální ochrany v českých firmách patří vysoké náklady na pořízení bezpečnostního řešení, nedostatek času na implementaci a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.Více než polovina (53 %) vedoucích pracovníků považuje za největší překážku v zajištění kybernetické bezpečnosti firmy vysokou cenu bezpečnostních řešení a služeb, přičemž tento problém uvádějí ve větší míře malé podniky (59 %) oproti velkým (48 %). Zajímavé je, že pokud jde o vnímání nákladů, nemá větší význam ani výše ročního obratu dotazovaných subjektů, ani počet zaměstnanců. Pro srovnání, Poláci a Maďaři na tento problém poukazují ve výrazně menší míře. Vysoké pořizovací náklady považuje za největší problém při zajišťování kybernetické bezpečnosti 35 % polských a 45 % maďarských manažerů.

Téměř každý třetí manažer (34 %) přiznává, že velkým problémem je také nedostatek času potřebného k implementaci bezpečnostních řešení. Za zmínku stojí, že na tuto obtíž poukázali spíše ti, kteří působí ve velkých firmách, a to jak z hlediska počtu zaměstnanců (nad 100 zaměstnanců, 40 %), tak z hlediska výše obratu (nad 75 milionů CZK ročně, 46 %). Tento problém úzce souvisí s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, který deklaruje 28 % vedoucích pracovníků.

Na problémy se zaměstnáváním bezpečnostních specialistů poukazují více Češi a Maďaři oproti Polákům. Respondenti ze všech tří zemí se ale shodují, že nejmenší starosti jim dělá dostupnost externích poskytovatelů kybernetické bezpečnosti (CZ a HU 14 %; PL 21 %).

„Kybernetická ochrana se stala příliš složitou na to, aby ji firmy mohly zajistit samy. Stále sofistikovanější útoky kyberzločinců znamenají, že bezpečnostní týmy potřebují lepší nástroje a více dovedností, což zvyšuje náklady na ochranu IT prostředí a vede ke zvýšenému zájmu o služby typu SECaaS (Security as a Service, bezpečnost poskytovaná formou služby). Společnosti, které si nemohou dovolit jednorázové velké investice, tak mohou využívat odborné znalosti specialistů a řešení na míru za mnohem nižší pravidelné předplatné,“ říká Patrick Müller ze společnosti Sophos.

Patrick Müller
Patrick Müller

Čtvrtina (25 %) manažerů také poukázala na nedostatečnou informovanost zaměstnanců, kteří si nejsou vědomi kybernetických hrozeb. Tento problém byl uváděn srovnatelně s problémy spojenými se zvýšenými nároky na práci na dálku (27 %). V každé šesté české společnosti (16 %) je překážkou k zajištění kybernetické bezpečnosti i neochota zaměstnanců zavádět ochranná opatření, a to zejména v subjektech s více než 100 zaměstnanci (22 %).

„Z výsledků průzkumu vyplývá, že více než polovina (58 %) českých manažerů neabsolvovala žádné školení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Důsledkem tedy je nedostatečné povědomí o potenciálních hrozbách, ale také neochota provádět změny ke zlepšení úrovně ochrany. Tam, kde byla zavedena nová řešení, jako je dvoufaktorové ověřování nebo šifrované připojení VPN, je však zaměstnanci nevnímají jako překážku v práci. V otázkách týkajících se vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické hygieny mají tuzemské firmy před sebou ještě kus práce,“ dodává Patrick Müller.

Průzkum zaměřený na vnímání kybernetických hrozeb manažery českých podniků provedla výzkumná agentura IPSOS jménem společnosti Sophos. Sběr dat se uskutečnil v srpnu 2022 a jeho součástí byly rozhovory se 400 manažery s rozhodovací pravomocí napříč odděleními (mimo IT) v malých, středních a velkých podnicích v České republice. Stejný průzkum proběhl také v Polsku a Maďarsku.

 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

  

- Inzerce -

Phishingové e-maily jsou věrohodnější než kdy dříve. Co s tím?

Phishing není žádnou novinkou. Tato taktika sociálního inženýr­ství se mezi nástroji útočníků objevuje již desítky let a podle nejnovějších výzkumů si udržuje první příčku mezi způsoby doru­čo­vá­ní ransomwaru. O efektivitě phishingu přitom existuje mnoho exaktně doložených údajů.