facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 21. 9. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Propojení Acronis Cyber Protect Cloud s nástroji N-able

Acronis oznámil, že jeho řešení Acronis Cyber Protect Cloud je nově integrováno s nástroji N-able RMM a N-able N-central. Tato integrace umožňuje poskytovatelům IT služeb (MSP) významným způsobem zvýšit úroveň bezpečnosti jejich nabídky řízených služeb. Výrazně se také zjednoduší jejich práce, protože díky integraci nebudou muset přepínat mezi několika bezpečnostními řešeními a nástroji pro správu.Podle zjištění společnosti Acronis se přibližně 70 % MSP poskytovatelů spoléhá na 2 - 5 různých dodavatelů kybernetické bezpečnosti a mnozí další jsou závislí na ještě větším počtu dodavatelů. Takováto komplikovanost je ale neefektivní, protože poskytovatelé jsou nuceni školit své techniky na více řešení a rozhraní, a navíc vede k bezpečnostním mezerám. Aktualizace softwaru mohou přinést nekompatibilitu s jinými stávajícími nástroji a IT týmy přeskakující mezi konzolemi mohou přehlédnout kritická upozornění. Integrace řešení Acronis Cyber Protect Cloud s nástroji N-able RMM a N-able N-central pomáhá uvedené problémy snadno vyřešit.

N-able N-central

„Jako distributor technologií jak Acronis tak N-able vítáme tuto iniciativu, která nám umožňuje poskytnout našim MSP partnerům komplexní sadu nástrojů pro správu IT a kybernetickou ochranu,“ řekl Štěpán Bínek, zodpovědný za prodej cloudových řešení ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Acronis dlouhodobě usiluje o to, aby MSP poskytovatelé služeb mohli plně využívat komplexní řešení kybernetické ochrany spolu s nástroji, na které se již spoléhají. Pak mohou získat konkurenční výhodu šíří poskytovaných služeb a produktivnější správou infrastruktur svých zákazníků.“

Integrace založená na skriptech navíc umožňuje snadné vzdálené nasazení Acronis Cyber Protect Cloud prostřednictvím rozhraní RMM a N-central společnosti N-able. Nasazení je podporováno v systémech Windows, macOS a Linux.

Více informací o integraci Acronis Cyber Protect Cloud s N-able RMM naleznete zde a s N-able N-central naleznete zde.


 
  

- Inzerce -

Z konstrukce do výroby rychleji

Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku


Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk VAULT pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE.

  

- Inzerce -

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.