facebook
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 26. 3. 2020 - Zdeněk Gric

Poštovní datové zprávy jsou za stavu nouze zdarma i ke komerční komunikaci

Nejen s úřady, ale už i s komerčními subjekty mohou uživatelé datových schránek komunikovat naprosto bezplatně. Posílání poštovních datových zpráv, které jsou elektronickou obdobou doporučeného dopisu, se dosud při komunikaci mezi firmami zpoplatňovalo. Na základě usnesení vlády 123/2020 se veškeré platby za poštovní datové zprávy od 23. března až do odvolání ruší. Vláda tak chce předejít zbytečným cestám firemních zaměstnanců na pošty a ulehčit poštovním doručovatelům v době celostátní karantény.„Poštovní datová zpráva je v podstatě elektronickou alternativou listovní zásilky, jejíž odeslání a doručení se obejde bez jakéhokoli fyzického kontaktu s dalšími lidmi. Eliminuje tak jakékoli riziko nákazy novým typem koronaviru,“ říká Martin Vondrouš, expert pro zavádění nových technologií ze společnosti Software602, která zajišťuje ISDS. Prostřednictvím datových schránek tak je možné bezplatně zasílat faktury, smlouvy, objednávky, ale i různá potvrzení a další dokumenty, u nichž je třeba ověřit identitu odesílatele.

Vzájemná komunikace mezi právnickými, podnikajícími fyzickými a fyzickými osobami byla dosud, na rozdíl od komunikace s úřady, zpoplatněná. Uživatelé datových schránek, kteří mají podepsanou smlouvu s Českou poštou a hradí zasílání poštovních datových zpráv zpětně za daný měsíc na základě vystavené faktury, nebudou mít tuto službu od 23. března do odvolání fakturovanou. Ti, kteří nemají s Českou poštou smlouvu ani kredit v datové schránce, který by jim umožňoval odesílat poštovní datové zprávy jiným příjemcům než úřadům, je nyní mohou odesílat zdarma bez nutnosti aktivace služby.

Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji zřídit bezkontaktně na webu mojedatovaschranka.cz. Potřebujete k tomu pouze aktivovanou eObčanku. Všem datovým schránkám se kvůli zrušení plateb za poštovní datové zprávy automaticky navýší kredit na 0,01 Kč, protože s nulovým kreditem není možné tyto zprávy zasílat jiným subjektům než úřadům.


 
  

- Inzerce -

Začněte prodávat online

Jak na e-shop do 10 dnů?


ABRAOslabuje váš byznys ztráta osobního kontaktu se zákazníky? Nyní je čas definitivně se rozhodnout pro spuštění prodeje online. V situaci, kdy není, ať už z jakéhokoliv důvodu, možné prodávat zboží zákazníkům přímo, je investice do e-commerce rychlou cestou, jak minimalizovat případné ztráty.

  

- Inzerce -

Čas na multicloud v ČR

Platforma nové generace přináší výhody hybridních cloudových prostředí bez dětských nemocí


DellBez ohledu na to, zda multicloud vznikl zcela záměrně nebo jako důsledek živelného přechodu na cloudové technologie, postupně vykrystalizoval jako optimální model, který spojuje výhody veřejného a privátního cloudu a zároveň eliminuje jejich hlavní nedostatky.