facebook

Plánování a řízení výroby lisovny plastů

COMPAS automatizace, spol. s r.o.Detailní kapacitní plánování výroby ve strojírenství a automobilovém průmyslu bez podpory specializovaného softwaru může vést k celé řadě problémů. Patří mezi ně časová náročnost při vytváření plánu, velké množství práce při jakékoli změně v již vytvořeném plánu, složitost celého procesu a velké problémy, pokud v plánu vznikne chyba. Pracovník, který plánuje výrobu, v mnoha případech stále ještě v tabulkách na úrovni MS Excel, se tak stává ve firmě nenahraditelným specialistou.


Plánování výroby lisovny plastů systémem COMES

Klíčovým prvkem účinného systému řízení technologií vstřikování plastů je detailní kapacitní plánování. COMES APS pomáhá plánovat výrobu lisoven plastů, které produkují díly nejen pro automobilový průmysl, již od roku 2008. COMES APS dokáže vypočítat optimální plán podle zadaných kritérií, rychle reagovat na možné změny odvolávek zákazníků, a to i během směny, nebo vkládat urgentní zakázku. Systém sestaví vhodné pořadí výrobních zakázek pro jednotlivé stroje a linky, plán výměn forem plus seřízení stroje i plánování lidských zdrojů – operátorů ve výrobě. Díky instalovanému sběru výrobních dat zobrazuje situaci plánu versus výrobní realita v reálném čase a vedoucí výroby mohou operativně reagovat na situace u vstřikovacích lisů, aby splnili sjednané termíny zakázek.

COMES APS

S detailním plánováním výroby s návaznými procesy souvisí správa níže uvedené agendy (s ohledem na rozsah článku jsou zmíněny pouze základní body):

 • správa výrobních objednávek – požadovaná výroba,
 • výrobky – specifikace parametrů,
 • spotřeba surovin a dalších zdrojů při výrobě,
 • výrobní zařízení - rychlost výroby, počet pracovníků potřebných k obsluze,
 • přestavení linek – seřízení technologie nutné k přechodu na jiný výrobek,
 • omezení surovin – maximální množství dostupných surovin v čase,
 • omezení skladových prostor pro výrobky či meziprodukty,
 • odstávky – plánované odstávky výrobních zařízení,
 • sestavení optimálního plánu výroby včetně plánu pracovníků obsluhy.

Některá vstupní data je možné importovat z celopodnikového informačního systému (ERP), z jiných datových zdrojů nebo vytvářet přímo v plánovacím softwaru COMES. Výpočet plánu výroby v aplikaci COMES probíhá na základě zadání vstupních informací prostřednictvím funkce automatického plánování nebo ručně. Ruční návrh plánu je podpořen těmito funkcemi:

 • automaticky jsou doplněny přejezdy mezi výrobami,
 • automaticky jsou doplněny naplánované odstávky,
 • kontroly.

Automatické plánování je komplexní funkcí, která pomocí optimalizačních algoritmů vytváří plán, obvykle s těmito cíli (obr. 1):

 • maximálně využít výrobní kapacity,
 • minimalizovat přejezdy mezi výrobky,
 • minimalizovat počty pracovníků,
 • optimalizovat dostupnost surovin pro výrobu,
 • rozložit výrobu rovnoměrně v čase (nastavení je volitelné).

 

Obr. 1: Zobrazení automaticky vypočítaného plánu výroby
Obr. 1: Zobrazení automaticky vypočítaného plánu výroby


Validace plánu výroby

Vytvořený plán musí být validován – proběhne kontrola specifikovaných omezení výroby. Validace minimalizuje riziko vzniku chyby při tvorbě plánu a týká se následujících údajů:

 • dostatečný počet pracovníků,
 • dostatečné množství surovin,
 • termín ukončení výroby,
 • ověření, zda je naplánováno vše, co bylo požadováno,
 • zobrazení souhrnných informací o vytvořeném plánu.

Jakmile je plán validován, může být uvolněn do výroby a je zobrazen všem uživatelům systému i v tabulkové podobě (obr. 2). Při uvolnění plánu do výroby dojde k automatickému doplnění údajů do jednotlivých sestav, například do tabulky naplánovaných pracovníků, počtu palet potřebných pro expedici (obr. 3), plánu výroby aj.
 

Obr. 2: Validovaný výrobní plán ve formě tabulky
Obr. 2: Validovaný výrobní plán ve formě tabulky

Obr. 3: Sestava počtu palet potřebného pro expedici výroby
Obr. 3: Sestava počtu palet potřebného pro expedici výroby


Přidělení plánu do výroby a zpětná vazba

Validovaný plán může být elektronicky přidělen na jednotlivá pracoviště výroby nebo výrobní linky. Tak je zajištěn přenos informací pro konkrétní mistry a operátory ve výrobě. Tento proces také minimalizuje možné chyby, které mohou být způsobeny přenosem příkazů v papírové podobě. Pokud jsou data o skutečném stavu výroby dostupná elektronicky, například nasazením aplikace pro automatický sběr dat z výroby COMES OEE, je graficky zobrazeno plnění plánu. Vizualizace plnění plánu výroby slouží jako zpětná vazba pro plánovače, který jej může operativně změnit tak, aby bylo možné dodržet časový harmonogram.

Přínosy COMES APS

COMES vytváří optimální plán, což v teorii dosažení optima znamená výpočet plánu s nejlepšími výsledky podle zadaných kritérií. COMES APS není krabicovým software, ale je firmou COMPAS automatizace, spol. s r.o. konfigurován „na míru“, a dovoluje proto uživateli specifikovat libovolné požadavky nebo omezení, která jsou pro konkrétní podnik a jeho výrobu důležité. Plánovací software COMES umožňuje:

 • vytvoření optimálního plánu výroby,
 • zkrácení doby potřebné pro plánování,
 • zamezení chyb díky validaci plánu před uvolněním do výroby,
 • ruční úpravy již vytvořeného plánu s kontrolami,
 • zastupitelnost plánovačů,
 • vizualizaci plnění plánu,
 • motivaci pracovníků výrobního týmu poskytováním informací v reálném čase.

Díky pružné konfiguraci je COMES úspěšně nasazen v různých průmyslových odvětvích a dokáže splnit i speciální podmínky dané výroby. COMES pomáhá výrobním podnikům jak v diskrétní výrobě (např. výroba dílů pro automobily), tak v šaržové výrobě (např. potravinářství).

Autor: Ing. Vlastimil Braun
vlastimil.braun@compas.czCOMPAS automatizace, spol. s r.o.
Bližší informace a představení produktu Vám poskytne obchodní oddělení firmy COMPAS automatizace, spol. s r.o.

www.compas.cz