Infor
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 25. 6. 2020

Parfumerie Douglas využívá cloudový nástroj pro automatizaci a řízení nákupu

Parfumerie DouglasParfumerie Douglas se rozhodla nasadit novou aplikaci pro automatizaci a řízení nákupního procesu, s jehož efektivitou nebyla spokojena. Trápily jí zbytečně drahé nákupy a chybějící informace o čerpání rozpočtu. Proto od června využívá nový cloudový nástroj na automatizaci nákupu od firmy Grit.


Altair - konference

Douglas se potýkal s neefektivním nákupním procesem. „Schvalovatelé faktur občas zjistili, že jejich kolegové nakoupili za zbytečně vysoké ceny. Jenže v tu chvíli už bylo pozdě. Fakturovanou službu jsme využili a museli jsme zaplatit. Abychom se drahým nákupům vyhnuli, potřebovali jsme schvalovat už objednávky,“ popisuje Tereza Trunečková, která v Douglasu působí na pozici Controlling & Reporting Manager.

Dalším problémem, který řešili, byla obtížná dohledatelnost dokumentů. Objednávky totiž neukládali na jednom místě, ale zaměstnanci je měli v e-mailech nebo v tabulkách u sebe v počítači. Kvůli tomu bylo obtížné kontrolovat čerpání rozpočtů. „Peníze si hlídají kolegové, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé oblasti. Zároveň jednorázové investice plánuje i vedení. Informace byly roztroušené a kvůli tomu se někdy stalo, že jsme rozpočet překročili,“ uvádí Tereza Trunečková.

Aby těmto komplikacím zabránili, domluvila se Parfumerie Douglas s firmou Grit na vývoji řešení na automatizaci nákupu a stala se tak pilotním zákazníkem této služby. K volbě dodavatele vedly Douglas dobré zkušenosti s řešením Invoice Flow, což je nástroj od Gritu na automatizaci zpracování faktur, se kterým lze nové řešení bez problémů propojit a jeho výhody tak ještě znásobit. Novou službu lze používat i samostatně bez napojení na Invoice Flow.

Douglas

Pokud nyní někdo ze zaměstnanců připravuje objednávku, rovnou ji vytvoří v novém systému. „Ten ji automaticky pošle přidělenému schvalovateli a po jeho souhlasu dodavateli, který poskytne plnění a posílá fakturu. Invoice Flow z ní vytěží údaje, takže je fakturanti nemusí ručně přepisovat. Poté fakturu spáruje s objednávkou,“ popisuje Kateřina Líbalová, produktová manažerka Invoice Flow.

Pokud oba dokumenty sedí buď na korunu přesně, nebo v rámci nastavené tolerance, fakturu už neposílá na schvalovatele. Jestliže objeví nesrovnalost, ihned o ní informuje. V obou případech tandem softwarů celý proces výrazně urychlí. V Douglasu mají také lepší kontrolu nad rozpočty jednotlivých oddělení. „Když zaměstnanec vytvoří objednávku, hned vidí, jestli právě nepřekračuje rozpočet, případně kolik peněz zbývá,“ říká Tereza Trunečková.
 


 
Helios
  

- Inzerce -

COMES WMS – řešení pro flexibilní řízení interní logistiky

Mo­dul COMES WMS za­jiš­ťu­je fle­xi­bil­ní sys­tém ří­ze­ní in­ter­ní lo­gis­ti­ky to­vár­ny s přá­tels­kým a in­te­rak­tiv­ním ov­lá­dá­ním. COMES WMS efek­tiv­ně op­ti­ma­li­zu­je skla­do­vé pro­ce­sy a sni­žu­je lo­gis­tic­ké ná­kla­dy. COMES WMS mo­hou uži­va­te­lé pro­vo­zo­vat s ja­kým­ko­liv in­for­mač­ním sys­té­mem tří­dy ERP a MES, ne­bo i sa­mos­tat­ně.

  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.