Asseco Helios 1
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 14. 10. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Ostravské centrum IT4Innovations bude hostit nový evropský superpočítač

IT4InnovationsNa jaře roku 2019 uspělo ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations v celoevropské soutěži s projektem „IT4Innovations centrum pro evropskou vědu a průmysl“ o hostitelství tzv. petascale superpočítačového systému, který bude vybudován v rámci společného evropského podniku EuroHPC JU a umístěn právě v Ostravě. Na dodavatele superpočítače byla vypsána soutěž, z níž jako vítěz vzešla společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), která se stane dodavatelem systému se špičkovým výkonem 15,2 PFlop/s. Počátkem října tak došlo k podpisu smlouvy na pořízení doposud nejvýkonnějšího superpočítače v ČR, který se zařadí i mezi nejvýkonnější v Evropě.Smlouva byla podepsána mezi Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU), společností Hewlett Packard Enterprise (HPE), která systém dodá, a IT4Innovations národním superpočítačovým centrem VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde bude nový superpočítač umístěn. Superpočítač bude sloužit nejen akademické obci, ale také průmyslovým podnikům.

„Věřím, že pořízením tohoto systému se pozice IT4Innovations coby významného evropského superpočítačového centra ještě více upevní a zároveň naší univerzitě přinese zajímavé projekty jak vlastních, tak externích uživatelů z akademické obce či průmyslových partnerů,“ uvedl Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Cena pořizovaného systému činí 14,86 mil. EUR, z čehož 35 % nákladů, tzn. 5,13 mil. EUR, bude uhrazeno prostřednictvím EuroHPC JU. Zbývající náklady ve výši 9,73 mil. EUR budou financovány prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) za podpory zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů. Instalace a zprovoznění tohoto unikátního výpočetního systému se plánuje na první čtvrtletí roku 2021 a jeho služba vědě, průmyslu i společnosti se plánuje až do roku 2025. Jeho celkové provozní náklady v letech 2021 až 2025 se odhadují na 14 mil. EUR.

Salomon
Zatím je nejvýkonnějším výpočetním systémem centra IT4Innovations superpočítač Salomon.

Superpočítač s pracovním názvem EURO_IT4I bude dosahovat špičkového výkonu 15,2 PFlop/s a stane se tak nejvýkonnějším superpočítačem v ČR s ambicí umístit se do 10. příčky v Evropě a 50. příčky na světě. Mnohonásobně tak převýší výkon doposud nejvýkonnějšího superpočítače v IT4Innovations Salomonu s výkonem 2 PFlop/s. Za zmínku jistě stojí akcelerovaná část superpočítače, kterou budou tvořit servery HPE Apollo 6500 s celkovým počtem 560 grafických karet NVIDIA A100 Tensor Core pro výpočty umělé inteligence. Superpočítač tak bude připraven řešit i velmi náročné úlohy z oblasti strojového učení a umělé inteligence, což je směr, kterým se aktuálně celosvětový výzkum a vývoj ubírá.

NVIDIA A100 Tensor Core
Nový superpočítač bude mít 560 grafických karet NVIDIA A100 Tensor Core pro výpočty umělé inteligence

„Požadavky našich uživatelů na výpočetní kapacitu superpočítačů každým rokem rostou a nebyli jsme jim již schopni plně vyhovět. Tento nový superpočítač je navržený tak, aby uceleně pokryl uživatelské požadavky při řešení komplexních vědeckých i průmyslových problémů zahrnujících klasické numerické simulace i rozsáhlé datové analýzy nebo využití umělé inteligence,“ dodává Vít Vondrák, ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB-TUO.

Jméno nového superpočítače bude vybráno v rámci veřejné soutěže, do které se může zapojit každý s trvalým pobytem v ČR a která potrvá do 15. prosince 2020. Více o soutěži na: http://bit.ly/pojmenujsuperpocitac

Základní technické údaje superpočítače „EURO_IT4I“:

  • více než 100 000 jader CPU a 250 TB operační paměti RAM,
  • více než 3,8 milionu CUDA jader / 240 000 tensorových jader akcelerátorů NVIDIA A100 Tensor Core GPU s celkově 22,4 TB superrychlé HBM2 paměti,
  • 15,2 PFlop/s celkový teoretický výpočetní výkon,
  • rychlá disková kapacita s výkonem 1 TB/s.

Superpočítač se bude skládat z 6 hlavních částí:

  • univerzální část pro tradiční numerické simulace, kterou bude tvořit 720 počítačových serverů s celkovým teoretickým výpočetním výkonem 3,8 PFlop/s,
  • akcelerovaná část tvořená 70 servery, přičemž každý z nich bude osazen 8 GPU akcelerátory s celkovým teoretickým výpočetním výkonem 11 PFlop/s pro standardní HPC simulace a až 150 PFlop/s pro výpočty umělé inteligence,
  • část navržená pro zpracování rozsáhlých datových souborů poskytující až 24 TB sdílené paměti a výkonem 74 TFlop/s,
  • 36 serverů s celkovým výkonem 131 TFlop/s vyhrazených k poskytování cloudových služeb,
  • vysokorychlostní síť, která bude sloužit jak k propojení všech částí dohromady, tak i k propojení jednotlivých serverů rychlostí až 200 Gb/s,
  • rychlé datové úložiště poskytne kapacitu více než 1 PB pro vysokorychlostní ukládání uživatelských dat rychlostí až 1 TB/s, zejména pro simulace i výpočty v oblasti náročné datové analýzy a umělé inteligence.

Barbora
Superpočítač Barbora s teoretickým špičkovým výkonem 849 TFlop/s byl v centru IT4Innovations instalován na podzim roku 2019.

Foto: IT4Innovations


 
  

- Inzerce -

Přejděte na cloud pomocí řešení QNAP

Objevte možnosti hybridních cloudových aplikací QNAP


QNAPCloud je dnes klíčovým pojmem v odvětví IT, ať už se budeme bavit o ukládání dat, sdílení souborů či vzdáleném přístupu až po vzdálené zálohování. Společnost QNAP poskytuje různá cloudová řešení, která integrují veřejné cloudové služby pro spolupráci s QNAP NAS a usnadňuje tak podnikům implementaci hybridních cloudových aplikací s vyšší nákladovou efektivitou, flexibilitou a bezpečností.

  

- Inzerce -

Jak na automatizaci ve výrobní firmě

SoliteaRychlé tempo moderní doby a zvyšující se spotřebitelské nároky kladou čím dál větší důraz na preciznost výroby. Pokračující pandemie covidu-19 pak k tomu přidává i tlak na efektivitu a časovou přesnost dodávek.