facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 5. 12. 2016

OR-SYSTEM Open

ERP systém pro Družstevní závody Dražice – strojírna

OR-System Open, DražiceDružstevní závody Dražice – strojírna, s. r. o. (dále DZD), jsou úspěšným inovátorem, výrobcem a distributorem produktů pro ohřev a akumulaci vody. DZD představuje 285 kmenových zaměstnanců, 2 výrobní závody, vlastní školicí centrum a roční obrat 1,2 mld. Kč. DZD je tak největším výrobcem v České republice s významným podílem exportu.


Pro podporu řízení všech klíčových podnikových procesů DZD využívá komplexní informační systém OR-SYSTEM Open od společnosti OR-CZ, spol. s r. o. Jeho podporu využívá DZD doslova napříč celým podnikem.

Obchod a řízení vztahů se zákazníky

V DZD převažuje zakázkový výrobní program s typovými výrobky, které jsou schopni upravovat na míru koncovému odběrateli. Odpovídající je organizace obchodu, kdy jednotlivé požadavky zákazníků jsou v obchodním zásobníku, ze kterého se tvoří časově ohraničené plány dle typů výrobků, se zohledněním minimální skladové zásoby a prognóz prodeje. E-shop řešení zajišťuje také prodej náhradních dílů pro obchodní partnery a propojení na TPV jim dává k dispozici kompletní sortiment náhradních dílů, včetně náhrad. Na r. 2017 je připraveno řešení libovolně definovaných kampaní, kdy ERP bude obchodníkovi nabízet a kontrolovat jednotlivé prodejní sety nejenom v rámci nabídky, ale i při vychystání, expedici a fakturaci. Součástí plánu je implementace CRM Open pro další zrychlení procesů – plánování aktivit nejen obchodu a servisu, souvisejících úkolů, atd. s rozšířením na všechny pracovní týmy. Pozornost je zaměřena na detailní klasifikaci subjektů a obchodních partnerů pro přechod od externího řízení kampaní do integrovaného řešení OR-SYSTEM Open, včetně využití CRM kalendářů a vizualizací vybraných dat v mapách.

Výroba

DražiceObchodní plány jsou uvolňovány do zásobníku výroby, odkud je plánovač transformuje na výrobní zakázky s automatickým propočtem potřeb (MRP, MRPII) a návrhem na nákup. Dispečer přiděluje práci pro jednotlivé pracovníky a směny. K dispozici má mapu přidělení přes střediska, strojní pracoviště, pracovníky a profese. V DZD sbírají údaje o skutečné výrobě s maximální automatizací. Každý výrobek od určité operace má jednoznačné číslo (čárový kód na štítku), kterým se odvádí všechny práce s využitím i pro expedici, fakturaci a komunikaci s koncovým zákazníkem. K dispozici je individuální tvorba šablon štítků i cizojazyčných mutací. Vybraná místa mají měřicí přístroje, které automaticky odvádí operace do OR-SYSTEM Open. Součástí odvádění je zpracování neshodné výroby, s poslední výrobní operací je výrobek přijat na výrobní sklad a poté převezen do expedice se 100% kontrolou pro eliminaci ztrát.

Sklady, expedice, logistika, inventury

Hotové výrobky jsou na expedičních skladech opatřeny čárovým kódem s přesnou evidencí, na kterém skladu a skladovém místě daný výrobek leží. Vychystání pro zákazníka probíhá s pokynem obchodníka – definuje příkaz k expedici – která zakázka a jaké typy výrobků se mají naložit. Systém vyhledá příslušný sklad, kde je daný typ výrobku umístěn, a při nakládce je každý kus identifikován (ČK), ERP zkontroluje jeho parametry proti expedičnímu příkazu. Pro vytěžování aut je možnost doplnění dodávky o další výrobky z jiných obchodních zakázek ve spolupráci skladníka s obchodem. Pravidelné inventury expedičních skladů a skladových umístění s využitím mobilních snímačů jsou významným usnadněním práce. Inventurní rozdíly se postupem času ustálily na minimálních hodnotách, adresná práce s výrobky a zavedení kontrol přináší ovoce.

Mezi přínosy OR-SYSTEM Open v DZD patří zejména:

  • Výrazné zrychlení průchodu výrobku výrobou
  • Detailní informace o výrobcích s využitím v péči o zákazníky a servisu
  • Řízení a plánování údržby pro výrobní i nevýrobní zařízení
  • Rychlá reakce na tržní změny
  • Úspora nákladů za služby třetích stran
  • Zvýšení efektivity práce
ovládání

Servis výrobků, call centrum

Strategií DZD je také poskytování kvalitních záručních a pozáručních služeb pro partnery a koncové zákazníky. Po zaregistrování zákazníka může call centrum dle výrobního čísla vyhledat konkrétní výrobek se všemi potřebnými informacemi (datum výroby, číslo výrobní zakázky, použité materiály, datum instalace výrobku, servisní prohlídky, případné zásahy, …). Po vyhodnocení požadavku je rychle navržen způsob řešení. Servisní zásahy jsou kategorizovány a vyhodnocovány.

Řízení výkonnosti

Informačním systémem se prolínají pokročilé OR manažerské aplikace pro řízení všech klíčových ukazatelů (plánování, reporting na koncern NIBE, controlling, modelace výsledků, ad hoc analýzy). V neposlední řadě Work Flow s řízeným oběhem dokumentů, řízení přístupů (turnikety, čipové karty, snímače otisku dlaně) a OR docházkový systém v kontextu práce agenturních pracovníků ve výrobě a bezpečnosti práce.