facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 7. 7. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nový nástroj pro plánování stavebních projektů

Společnost PlanRadar uvedla na trh speciální nástroj zaměřený na plánování stavebních projektů. Je navržen tak, aby usnadnil výstavbu budov a následně i jejich údržbu a správu. Novinka především usnadní dohled nad všemi úkoly v rámci stavebního projektu a pomůže s dodržováním stanovených termínů.Například nová funkce Gantt View vylepšuje stávající platformu PlanRadar o vizuální zobrazení klíčových fází projektu. Uživatelům umožňuje vytvářet harmonogramy projektů podle standardního, všeobecně uznávaného Ganttova diagramu v uživatelsky přívětivém rozhraní a se znázorněním vztahů mezi jednotlivými činnostmi.

Gantt View navíc funguje v rámci stávající funkce Ticket, která umožňuje vytvářet, komentovat a sdílet informace o budově s ostatními účastníky procesu v reálném čase. V místě, které vyžaduje pozornost ostatních, lze v digitálním schématu stavby připnout online poznámku anebo někomu zadat úkol k dopracování. A to ve formě hlasového záznamu, textu či obrázku. Všichni zúčast­ně­ní tak vidí, co je potřeba udělat, kdo to má na starosti a kdy to má být hotové. Gantt View pak z jednotlivých činností skládá cel­ko­vou mozaiku a uživatelům pomáhá plánovat celý průběh projektu, sestavit jasné a přehledné grafy ze stávajících seznamů úkolů, vytyčit klíčové milníky a ujasnit si, jaké záležitosti mají prioritu. To přispívá k včasné identifikací potenciálních problémů, předchází zpožděním a zajišťuje, aby se projekty vyvíjely podle plánu.

Zároveň pokud dojde k nějakým změnám v návrhu projektu, uživa­te­lé mohou zadané komentáře rychle přetáhnout v rámci nástroje z místa na místo a plán tak dle situace snadno aktualizovat. To v podstatě znamená, že projektoví manažeři mohou v reálném čase sledovat jakékoli spontánní změny anebo vývoj realizace.

Nástroj PlanRadaru je kompatibilní s řadou populárních plánovacích softwarů a uživatelé si tak mohou importovat dokumenty například z Primavera P6, Microsoft Project nebo ASTA Powerproject a dále s nimi pracovat.

„Úspěch jakéhokoliv projektu spočívá ve schopnosti týmu zůstat na správné cestě a neustále se zdokonalovat. Nikde to neplatí více než ve stavebnictví, kde může i sebemenší chyba vést k fatálním následkům. Na jediném projektu se podílejí stovky pracovníků, kteří jsou do něj zapojeni od fáze plánování přes výstavbu až po předání hotové budovy. To vyžaduje komplexní časový plán i jasně definované povinnosti a pravomoci všech zúčastněných. Pokud se toho nepodaří docílit, hrozí zpožďování výstavby a současně růst nákladů. Naše nová funkce se zaměřením na efektivní plánování je navržena přesně tak, aby takovým rizikům předcházela. Projektovým manažerům poskytuje intuitivní nástroj, pomocí kterého mohou sledovat průběh projektu a zároveň dohlížet na aktivity svých spolupracovníků,“ komentuje Ibrahim Imam, výkonný ředitel společnosti PlanRadar.

„Sektor stavebnictví se postupně digitalizuje, a proto je zásadní, aby každá nová technologie byla přístupná a uživatelsky přívětivá pro všechny členy týmu. Právě uživatelsky komfortní rozhraní bylo základním požadavkem pro tuto novou funkci. S naší platformou tak může snadno a rychle pracovat prakticky kdokoliv z řad realitních profesionálů. Nástroj ‘Gantt View’ se bude i nadále zdokonalovat společně s dalšími funkcemi,“ dodává Sander Van de Rijdt, druhý výkonný ředitel společnosti PlanRadar.


 
  

- Inzerce -

Marketplace na vzestupu

KauflandSvět marketplace jenom roste. Experti se shodují: Marketplace se dříve či později stanou dominantním motorem online obchodování. V dalších letech se předpokládá roční nárůst o 30 procent.