facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 14. 1. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze softwaru pro analýzu návštěvnosti Smartlook NextGen

SmartlookBrněnský startup Smartlook, který se zaměřuje na analýzu chování uživatelů webů a mobilních aplikací, představil novou verzi svého softwaru Smartlook NextGen. Nová verze rozšiřuje původní analytický software, který společnost Smartlook představila v roce 2016. Tehdejší verze nástroje umožňovala středně pokročilé funkce, třeba nahrávání návštěv, exportování dat nebo tvorbu heatmap sloužících k identifikaci části webu či aplikace, kam uživatelé směřují největší pozornost. Nová verze programu je robustnější, zvládá hloubkovou analýzu obrovského množství dat a dokáže rychle identifikovat, které části webu či aplikace nefungují, nebo které funkce naopak splnily očekávání nadmíru.„Rozhodli jsme se přepracovat původní software do nové podoby, kterou jsme nazvali Smartlook NextGen. Díky tomu dnes zvládáme uspokojit i potřeby velkých nadnárodních firem, které vyžadují profesionální nástroj pro analýzu velkého množství dat,“ říká Petr Janošík, CEO Smartlooku. „Někteří naši klienti potřebují zpracovávat údaje z webů, kde návštěvy dohromady tvoří až 300 milionů uživatelů. Vytvořili jsme tedy program s funkcemi, které jsou schopny takový objem dat jednoduše zvládnout,“ dodává Janošík.

Novou verzi nástroje uvítají hlavně členové oddělených týmů, kteří pracují na společném projektu. Každý uživatel si totiž může založit svoji vlastní pracovní plochu pro zorganizování dat. K tomu lze využít tvorbu složek a samostatných kategorií přímo na hlavním ovládacím panelu. Zde jsou také na jednom místě shromážděny všechny nejdůležitější údaje – od nahrávek, heatmap, eventů až po data z funnelů. Například dozvědět se informace o procentuálním podílu lidí, kteří provedli požadovanou akci, zabere jen několik málo vteřin. Kromě procentuálního vyjádření uživatel zjistí, zda zákazníci používají určité funkce více nebo méně než v minulosti.

Uživatelské rozhraní Smartlook NextGen
Uživatelské rozhraní Smartlook NextGen

Značnou úsporu času představují hromadné akce, díky kterým může uživatel mazat nebo přemístit více dat najednou. Zjednodušení se rovněž projevuje na úrovni nastavování heatmap. Nyní lze totiž přednastavit jejich automatické obnovování, a dokonce i porovnávání, což výrazně šetří čas.

Pro případ, že firmy potřebují jiný druh dat, která nejsou jednoduše volitelná přímo v aplikaci, má Smartlook jednoduché řešení. Nyní si ho lze pomocí API integrovat rovnou do nástrojů, které daná firma používá. Díky tomu je možné zpětně vyvolat jakákoliv data z minulosti, jež oddělení potřebují. Tato varianta je vhodná například pro pravidelný report konverzí nebo pro lepší přístup k datům z firemního dashboardu.

Hlavní ovládací panel Smartlook NextGen
Hlavní ovládací panel Smartlook NextGen


 
  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.

  

- Inzerce -

Jak zastavit ransomware? Správnou ochranou koncových bodů

SophosPolovina IT manažerů uvádí, že byli v loňském roce napadeni ransomwarem. Ve třech případech ze čtyř se přitom útočníkům podařilo zašifrovat data. Průměrné globální náklady na nápravu těchto škod přesáhly 16 milionů korun, vyplývá z průzkumu společnosti Sophos mezi 5000 IT manažery ve 26 zemích. Jak nejlépe chránit koncové body před ransomwarem?