facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 7. 9. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze IBM SPSS Statistics 27 rozšiřuje funkčnost základního modulu

IBMV těchto dnech vychází nová verze analytického softwaru IBM SPSS Statistics 27, což je modulární soubor nástrojů určený analytikům a statistikům, nicméně najde uplatnění i u pracovníků v oblasti marketingu, financí, sociologie nebo personalistiky.


Altair - konference

Základním modulem tohoto softwaru je IBM SPSS Statistics Base. Od verze 27 jsou do modulu Base nově zahrnuty moduly Data Preparation a Bootstrapping. Tato změna umožňuje všem zákazníkům IBM SPSS 27 přístup k širší nabídce pokročilých funkcí, a to napříč všemi typy licencí.

Modul Data Preparation přináší řadu funkcí, které pomáhají při rychlé přípravě dat a umožňují větší soustředění na samotnou analýzu. Modul Bootstrapping pomáhá při bootstrapových analýzách k měření přesnosti výběrových odhadů. Oba moduly byly v minulosti dostupné pouze v Professional, resp. Premium edici nebo zakoupením jako doplněk.

Další vylepšení přináší Power analysis, která hraje klíčovou roli při plánování experimentů. Nově přináší 11 procedur pro power analýzu, které pomáhají určit optimální rozsah výběru pro Vaši studii. Procedury umí spočítat nejenom potřebný rozsah výběru pro požadovanou sílu, ale i sílu testu pro daný rozsah.

Ve verzi 27 je nově zařazena statistická metoda Weighted Kappa, která se používá při vyjádření shody mezi dvěma hodnotiteli na ordinální škále a umožňuje použít váhy pro různou míru neshody. Dialogy t-testů a Anova jsou obohaceny o výpočet tzv. effect sizes, které zobrazují míru porušení nulové hypotézy. IBM SPSS 27 přináší také vylepšení procedury MATRIX o nové funkce a rozšířila se nabídka procedury kvantilové regrese o možnost efektivněji zadávat mřížku kvantilů. Mezi další příjemné změny může patřit např. kompatibilita programu s vyšší verzí Pythonu 3.8.2.

Přehled o dostupných modulech v jednotlivých úrovních licencí IBM SPSS Statistics najdete v tabulce.

SPSS změny v Base Edition


 
  

- Inzerce -

Pozvánka na webinář Infor pro potravinářské společnosti

Požadavky spotřebitelů na větší inovace a transparentnost produktů, stále se zvyšující tlaky na kvalitu a dodržování předpisů, těsnější marže, příležitosti pro nové prodejní kanály a dynamická pracovní síla, to jsou jen některé z faktorů, které posouvají dynamiku trhu až do bodu, kdy výrobci potravin a nápojů musí přijmout nový přístup ke svému podnikání.