facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 24. 9. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze IBM SPSS Modeleru

Společnost ACREA CR nám před­sta­vi­la novou verzi softwaru IBM SPSS Modeler, který pokrývá celý dataminingový proces od přípravy dat až po aplikaci výsledků modelů do praxe. Nová verze softwaru IBM SPSS Modeler 18.3.0 přináší celou řadu vylepšení a rozšíření funkčnosti. Jde například o nové funkce Continuous machine learning v uzlech Auto-Classifier a Auto-Numeric, díky nimž lze zohledňovat nepředvídatelné změny v datech, ke kterým dochází v průběhu času. Princip nového přístupu spočívá v automatickém přepočítávání modelu v závislosti na změně zkoumaných dat.Do uzlu Excel Source pro čtení dat z listu Excelu byla přidána nová volba Lines to scan for column and type. Umožňuje nastavit počet řádků, na jejichž základě program IBM SPSS Modeler verze 18.3.0 automaticky určí datové typy jednotlivých proměnných. Přednastavená hodnota je 200 a počet řádků lze pouze zvyšovat, nikoliv snižovat.

SW IBM SPSS Modeler 18.3.0 také nově umožňuje uložení proudu přímo z IBM SPSS Modeler na server IBM Cloud Pak for Data, což usnadňuje týmovou spolupráci na projektu. Zároveň existuje možnost připojit se pomocí vylepšených uzlů TM1 Source node a TM1 Export node přes REST API do cloudového řešení IBM Planning Analytics.

Ve výstupním uzlu Statistics došlo ve verzi IBM SPSS Modeler 18.3.0 u zobrazení Pearsonových korelačních koeficientů ke grafické změně. Nově lze korelace prezentovat v maticovém formátu. Již nedochází k rozdělení koeficientů do několika tabulek podle počtu zkoumaných proměnných, jak tomu bývalo v předchozích verzích.

IBM SPSS Modeler


 
  

- Inzerce -

Výrobce potravin z dánského Thistedu překonává problémy se zastaráváním strojů a připravuje se na Průmysl 4.0

DragsbaekVybudovat si dobrou pověst může trvat celé roky. Získat si důvěru zákazníků znamená důslednost, spolehlivost a závazek vůči příslibu značky. Dánská výrobní společnost Dragsbaek si svoji pověst buduje a upevňuje již více než 100 let.

  

- Inzerce -

Trendy ve vývoji softwaru pro řízení skladů

U nás v E LINKX se věnujeme vývoji moderních a inovativních řešení pro řízení skladů WMS. Sledujeme trendy, které se objevují na trhu, a snažíme se s pomocí testů přinášet tato řešení našim zákazníkům. V současnosti vidíme hned několik příležitostí, které postupně implementujeme. Pojďme se na ně společně podívat.