facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 1. 12. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová verze CzechIdM podporuje cross domains

Společnost BCV solutions uvedla novou verzi řešení pro správu identit CzechIdM. Verze CzechIdM 11.2 nově podporuje i cross domains, tedy správu uživatelů napříč více doménami, což ocení velké podniky nebo skupiny sdružených organizací se složitější strukturou Active Directory. Příkladem mohou být nemocnice pod jedním vlastníkem a s centrálním IT oddělením. Kromě toho verze 11.2 umožňuje pokročilé logování pro účely analýz v systémech SIEM. Už v předchozí verzi bylo implementováno monitorování Identity Managementu, v této verzi je monitorování vylepšené a rozšířené.Hlavním vylepšením CzechIdM verze 11.2 je přidání podpory pro MS-AD cross domains. Pojem cross-domains znamená sadu externích systémů, které jsou propojené a sdílejí například stejná oprávnění. V rámci jedné domény AD tak můžeme přiřadit uživatele do skupin z jiné domény AD. Z pohledu koncového uživatele se zdá, že systémy mají stejnou sadu skupin. Cílem cross domains v CzechIdM je propojit systémy podle výše popsaného příkladu, a umožnit simulovat stejnou vlastnost: tedy že jednotlivé skupiny je možné přiřadit kterémukoli uživateli jakékoliv domény.

V nové verzi došlo také k vylepšení uživatelského rozhraní, konkrétně jde o zobrazování změn v archivu provisioningu. Cílem je, aby změny byly viditelné nejen v atributech s jednou hodnotou, ale také napříč atributy s více hodnotami. Jednotlivé hodnoty jsou pro snadnou orientaci vizuálně oddělené barvou. Na vícehodnotové atributy se aplikuje filtr, který zajistí zobrazení jen změněných hodnot.

Na základě požadavků uživatelů byla do verze 11.2 přidána nová operacě, která umožňuje hromadné přiřazení role více uživatelům přímo z detailu role. Tato operace umožňuje kromě role, ze které je spuštěna, vybrat i další roli.


 
  

- Inzerce -

Infor Production Scheduling optimalizuje produkci piva v Duvel Moortgat

Duvel MoortgatDuvel Moortgat je belgický rodinný pivovar se zaměřením na speciální piva, do jehož portfolia patří znač­ky jako Duvel, Vedett, La Chouffe, de Koninck, Liefmans či Maredsous. Z lokálního pivovaru se firma postupně stala globální skupinou s 10 produkčními lokalitami včetně Belgie, USA a České republiky, kde v roce 2001 získal Duvel Moortgat 50% vlastnický podíl v humpoleckém pivovaru Bernard.

  

- Inzerce -

Jak řídit úspěšný e-shop? Freshlabels spoléhá na ERP systém Vario

Freshlabels je pojem na trhu e-commerce. Obchod (nejen) s módou, který klade důraz na udržitelnost a nabídku „čerstvých značek“. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zvládají řízení složité firemní agendy, která je roztříštěná do skladu, kamenných prodejen, centrály a samotného e-shopu?