facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 20. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Nová služba ATOM ONE jako prevence proti útokům hackerů

KPCS CZSpolečnost KPCS CZ dnes uvedla na trh cloudovou službu ATOM ONE, která nabízí zajištění prevence před kybernetickými útoky a výpadky informačních systémů. Provozovatel služby tvrdí, že během pár desítek minut od aktivace služby budou její uživatelé schopni identifikovat bezpečnostní a provozní nedostatky svého IT prostředí a získat přehled o jeho slabých místech. Zároveň jim služba nabídne řešení nalezených problémů.ATOM ONE poskytne na jednom místě přehled o provozních a bezpečnostních parametrech IT prostředí firmy, nebo organizace, která se rozhodne tuto službu využívat. Služba zajistí sběr a analýzu bezpečnostních událostí a doporučí preventivní kroky pro předcházení kybernetickým útokům či výpadkům. Služba sleduje parametry ve čtyřech oblastech - provoz, bezpečnost, kapacita a dostupnost. Každá z kategorií je hodnocena a v každé z nich je možno vidět, v čem je problém a jak ho řešit, a to napříč cloudovým i on-premise prostředím.

Dashboard

„ATOM ONE je založen na expertních znalostech našich lidí a odráží potřeby organizací z pohledu kybernetické bezpečnosti. Jako preventivní nástroj jim totiž pomáhá odhalit útok dříve, než k němu dojde, a tím může organizacím ušetřit mnoho starostí a finančních prostředků,“ říká Miroslav Knotek, CEO společnosti KPCS CZ.


 
  

- Inzerce -

5 důvodů, proč si pořídit řešení Juniper s Mist AI

JuniperI když jsou kabelové a bezdrátové sítě pro podnikání důležitější než kdykoli dříve a stávají se kritickou infrastrukturou i pro malé podniky, je udržování provozu sítě vzhledem k velkému počtu mobilních zařízení, internetu věcí (IoT) a škále hardwaru, operačních systémů a aktuálně používaných aplikací stále těžší a těžší.

  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.