facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 11. 9. 2012

Návštěvníci Moto GP Brno 2012

prověřili nový vstupenkový systém

Automotodrom Brno, pořadatel Grand Prix České republiky 2012, přistoupil letos k výměně vstupenkového systému. Nový, inteligentní, komfortní a bezpečný vstupenkový systém současně s e-shopem dodala společnost oXy Online. Právě Grand Prix se svými 212 tisíci úspěšně odbavenými návštěvami je důkazem toho, že nový systém obstál. Cílem systému bylo zajistit rychlejší odbavení návštěvníků, zvýšit komfort při nákupu a výrazně snížit náklady na tisk a distribuci vstupenek, dodávaných Státní tiskárnou cenin. Vstupenkový systém od oXy Online pracuje pouze s elektronickými vstupenkami bez ochranných prvků (e-tickety), opatřenými čárovým kódem. Zákazník si je zakoupí a vytiskne přes e-shop nebo u distributorů. Zabezpečení zajišťuje až centrální vstupenkový systém, kam jsou data z pokladen a čteček přenášena v reálném čase. Dodávka čteček a jejich implementace probíhala ve spolupráci s firmou Bartech. 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

  

- Inzerce -

Rostoucí nároky zákazníků nutně vyžadují změnu přístupu firem

Accenture Interactive přichází s modelem Business of Experience


Pandemie změnila struk­tu­ru všeho, co za­ží­vá­me: jak a co na­ku­pu­je­me, kdy a kde pra­cu­je­me, způsob, jakým ko­mu­ni­ku­je­me i spo­lu­pra­cu­je­me. Vzniká tak po­tře­ba za­mě­řit se na pro­duk­ty, služby, značky a jejich roli v životě zá­kaz­ní­ků i za­měst­nan­ců.

Helios
- inzerce -