Asseco Helios 2
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 29. 11. 2013

Národní referenční centrum využívá IBM SPSS Modeler Desktop

Národní referenční centrum (NRC), sdružení právnických osob (českých zdravotních pojišťoven a většiny asociací nemocnic), na základě spolupráce s IBM zavádí analytický software IBM SPSS Modeler Desktop V14.2. Toto řešení napomáhá NRC spravovat a rozvíjet klasifikační systém DRG (Diagnosis-Related Group – skupiny vztažené k diagnóze). Tento systém slouží v České republice k vykazování diagnóz a výkonů při hospitalizaci pacienta. Při tomto procesu vzniká a je potřeba zpracovat velké množství komplexních dat (přibližně 300 miliónů záznamů ke dvěma miliónům hospitalizací). Díky řešení SPSS Modeler Desktop se doba zpracování dat zkrátila z řádově několika dnů pouze na několik hodin. Modeler IBM umožňuje zpracování rozsáhlých objemů dat sesbíraných z nemocnic a pojišťoven, vytvoření integrovaného zdroje informací ohledně kódů DRG a nákladů a automatizaci procesu vypočítávání s opětovným využitím algoritmů z obdobných výpočtů.Statistická analýza byla přizpůsobena specifickému systému českého zdravotnictví. Výsledné analýzy sledují trendy týkající se nákladů a způsobů léčby. Data mohou například ukázat, jak pacienti léčení kvůli srdečním chorobám obvykle zůstávají hospitalizováni déle a péče o ně je nákladnější než u jiných akutních případů. Na tyto vzorce lze upozornit, nemocnice se mohou hlouběji zaměřit na jejich příčiny a hledat možnosti, jak zdravotnickou péči zefektivnit a zdokonalit.

 
  

- Inzerce -

Jak na automatizaci ve výrobní firmě

SoliteaRychlé tempo moderní doby a zvyšující se spotřebitelské nároky kladou čím dál větší důraz na preciznost výroby. Pokračující pandemie covidu-19 pak k tomu přidává i tlak na efektivitu a časovou přesnost dodávek.

  

- Inzerce -

Počítač Spaceborne Computer-2
od Hewlett Packard Enterprise
pomáhá zrychlit průzkum vesmíru

HPESpolečnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomůže urychlit průzkum vesmíru a zvýšit soběstačnost astronautů tím, že vůbec poprvé umožní zpracování dat v reálném čase prostřednictvím svého komerčně dostupného řešení edge computing.