facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 7. 12. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

N-able posiluje automatizaci softwarových aktualizací v řešení N-sight RMM

Společnost ZEBRA SYSTEMS, dis­tributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, oznámila připravo­vané vylepšení automatizace soft­warových aktualizací v rámci řešení N-sight RMM. Díky tomu umožní N-sight RMM poskytovatelům MSP služeb zrychlit a zefektivnit procesy patch managementu u svých zákazníků, a to jak u systémů Microsoft, tak aplikací třetích stran.Díky omezení manuálních procesů patch managementu se zvyšuje úroveň ochrany spravovaných systémů. „Podle některých průzkumů je průměrná doba od vydání záplaty k její aplikaci několik dnů a nejčastějším důvodem takového zpoždění je manuální způsob její instalace,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Posílení schopností automatizo­va­né­ho záplatování v řešení N-able N-sight RMM dává našim partnerům do ruky možnost tuto dobu minimalizovat a účinněji chránit infra­struk­tu­ry svých zákazníků. Zároveň díky upozorněním na jakýkoliv problém při instalaci a monitoringu stavu zařízení mohou mít jistotu, že všechny kritické záplaty budou opravdu na všech zařízeních, protože sjednocení prostředí je stejně důležité jako rychlost instalace. Pro všechny ostatní aktualizace pak mohou použít manuální schvalování, opět při udržení sjednoceného prostředí a konzistentní úrovně zabezpečení napříč všemi zařízeními.“

Patch Management Workflow

Nové záplatovací jádro v N-sight RMM reaguje na nový způsob vydávání aktualizací Microsoft, který primárně využívá klasifikaci záplat bez určení jejich závažnosti. N-sight RMM nyní umožňuje automaticky aplikovat záplaty dle všech klasifikačních kategorií Microsoftu. Další vylepšení podporuje funkci automatického schvalování aktualizací u 100 nejvyužívanějších aplikací třetích stran, které jsou detekovány platformou N-sight, včetně například Adobe Acrobat či Reader. A nakonec nové jádro zrychluje a zjednodušuje vyhledávání záplat na základě klasifikačních kategorií.

Počet zranitelností každoročně stoupá: zatímco například v roce 2016 bylo odhaleno „jen“ necelých 7 tisíc zranitelností, v roce 2021 evidovala National Vulnerability Database (NVD) již více než 20 000 zranitelností, což je historicky nejvyšší zaznamenané číslo. Roste také jejich závažnost, příkladem je zranitelnost Log4Shell, která napadla nikoliv jen jednu aplikaci, ale celou knihovnu využívanou velkým množstvím aplikací. Automatizovaný nástroj patch managementu dokáže efektivně ochránit organizace od vysoce nebezpečných útoků.

Inovovaný patch management bude v rámci řešení N-sight RMM k dispozici v lednu 2023.


 
  

- PR -

Automatizace ve výrobě potravin není výsadou jen velkých firem. Jak na to krok za krokem s ERP systémem?

Stejně jako většina podniků, čelí i potravinářská výroba v dnešní době řadě výzev: nedostatku kvalitních zaměstnanců, vyso­kým cenám energií i zdražování surovin. K tomu se přidává velmi přísná legislativa a nutnost hlídat řadu ukazatelů u surovin i hotových výrobků.

  

- PR -

Unicorn Systems podpořil Pluxee v přechodu do cloudu

Softwarová firma Unicorn Systems pomohla společnosti Pluxee (dříve Sodexo Benefity), která se specializuje na oblast zaměstnaneckých benefitů, s přechodem do cloudu. Důvodem této náročné digitální trans­for­mace byla snaha modernizovat IT infrastrukturu společnosti a zvýšit efektivitu jejího podnikání.