facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 3. 5. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Konica Minolta vyvinula nový nástroj pro práci s datovými schránkami

Čeští programátoři Konica Minolta vyvinuli nový nástroj pro práci s datovými schránkami speciálně pro potřeby tuzemského trhu. Jejich nástroj zajišťuje propojení datové schránky se systémy pro správu digitálních dokumentů M-Files. Díky otmu umožňuje automatické stahování dokumentů z datové schránky, vyšší zabezpečení, přiřazování práv uživatelům nebo kontrolu vyřízení agendy.S využitím nového nástroje jsou všechny příchozí zprávy automaticky staženy do M-Files a přiřazeny zodpovědným osobám. Ty si pak mohou zobrazovat příslušné dokumenty odkudkoli, například i na mobilním telefonu. V M-Files jsou dokumenty také archivovány, čímž odpadají potenciální nepříjemnosti spojené s automatickým mazáním v datových schránkách po 90 dnech.

„Reagujeme na změny související s využíváním datových schránek, které se od letošního roku stalo pro podnikatele povinností. Nová funkce umožní například automatické stahování zpráv z datových schránek přímo do M-Files. Naši zákazníci se tak nemusejí obávat, že jim důležitý dokument unikne nebo že zůstane nevyřízený. V M-​Files si mohou nastavit přístupy, zodpovědnost či kontrolu vyřízení dané agendy, aniž by museli dávat přístupy k samotné datové schránce desítkám zaměstnanců,“ řekl Petr Atanasčev, ředitel produktového marketingu Konica Minolta Business Solutions Czech.

Typickým příkladem využití je podle Konica Minolta pokuta za rychlost, která přijde do datové schránky. Zodpovědná osoba ji společně s termínem vyřízení přiřadí v rámci M-Files manažerovi správy vozového parku, který ji prověří a sjedná nápravu. Zjistí například, který zaměstnanec překročil povolenou rychlost, a zajistí uhrazení pokuty. Systém zároveň automaticky hlídá vyřízení dokumentů, upozorňuje například na blížící se termín splatnosti a pomáhá předcházet upomínkám či sankcím z prodlení.

V letošním roce došlo k výraznému nárůstu komunikace prostřednictvím datových schránek, která zahrnuje rozličnou agendu a vyžaduje zapojení mnoha zaměstnanců. „Doposud měl k datové schránce ve firmě nejčastěji přístup jen jednatel a finanční ředitel. Nešvarem současnosti se stalo rozdávat přístupy kolegům jako na běžícím pásu, jen aby se rostoucí agenda stihla vyřídit. S tím ale vznikají problémy se zastupitelností zaměstnanců, nedostatečnou evidencí aktivit a potřebou manuálního stahování a zpracování,“ upozornil P. Atanasčev.


 
  

- Inzerce -

Nové povinnosti pro organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti se blíží

S mnoha změnami přichází evrop­ská směrnice NIS2. Jejím prostřed­nictvím unie reaguje na růst digitalizace a zavádí nová opatření na ochranu důležité infrastruktury členských států. Počet organizací v ČR, které jsou podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny se jím řídit, výrazně vzroste. A to z několika stovek na vyšší jednotky tisíců.

  

- Inzerce -

Eurowag vybudoval během jednoho roku datovou platformu v cloudu

Cíl? Prodeje, zákazníky a finanční výkazy dokončené akvizice ihned zařadit do reportů pro burzu. Spustit novou službu pro zákaz­ní­ky a okamžitě být schopný analyzovat klíčové ukazatele. Optimalizovat nabídku produktů a služeb pro partnery podle aktuálního pohybu kamiónů a vytížení hlavních evropských tahů. To vše nyní mohou v Eurowagu díky nové datové platformě a řešení v cloudu, s nímž holdingu pomohli konzultanti z Adastry.