facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 6. 6. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

Kamery vybavené umělou inteligencí pomáhají ve zdravotnictví

Společnost Konica Minolta předsta­vila hned několik praktických scéná­řů využití chytrých kamer ve zdra­votnictví. Kamery vybavené umělou inteligencí dokáží poskytnout nepře­tržitý přehled o pacientech v reál­ném čase a personál v nemocnicích či domovech seniorů tak ušetří čas strávený obchůzkami pokojů a vyplňováním dokumentace. Chytré kamery zvládnou sledování přítomnosti pacienta v pokoji, vyhodnocování jeho pohybu uvnitř a zajistí okamžité upozornění například v případě záchvatu nebo pádu. Umělá inteligence sama kritickou situaci rozpozná, spustí poplach a přivolá sestru či ošetřujícího lékaře.Umělá inteligence ve spojení s kamerami dokáže výrazně zjednodušit pravidelnou kontrolu stavu pacientů, která patří k časově nejnáročnějším činnostem zdravotních sester. Těch podle loňského průzkumu Ústavu zdravotnických informací a statistiky chybí v České republice až čtyři tisíce. Z analýzy Konica Minolta přitom vyplývá, že s využitím chytrých kamer lze zvýšit efektivitu ošetřující péče až o 30 %.

„Například v Asii přitom naše řešení nemocnice již běžně využívají. Kromě nahrazení pravidelných obchůzek dokážou kamery například sledovat i teplotu pacientů a dodávat množství dat, která sestrám usnadní administrativu. To jsou desítky ušetřených minut denně, kdy se mohou sestry věnovat jiným činnostem,“ řekl Michal Šotek, ředitel divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Aktuálně používá naše kamery několik českých nemocnic pro běžné zajištění bezpečnosti a měření teplot sledovaných osob. O využití umělé inteligence pro zjednodušení práce sestrám už také jednáme.“

S ohledem na soukromí pacientů kamery zpracovávají pouze tzv. anonymizovaná data. „Kamera v tomto případě neodesílá standardní video, na kterém by zdravotní sestra sledovala, co pacient dělá. Funguje v podstatě pouze jako čidlo. Na monitoru pak sestra vidí jen přehled všech pokojů s grafickým znázorněním stavu pacientů. Ten má podobu semaforu, kde lze každou barvu přiřadit jinému definovanému stavu,“ vysvětlil M. Šotek.

Detekce pádu pacienta

Systém dokáže konkrétně indikovat například opuštění pokoje, polohu pacienta (v sedě/v leže), či nestandardní pohyb, jako je například pád. V případě potřeby může personál aktivovat obou­stran­ný mikrofon a s pacientem komunikovat. Pokud nastane krizový stav, zapne se nahrávání situace v pokoji a data jsou okamžitě připravena ke sdílení dalšími kanály. Poplach se v takové situaci spustí nejen na sesterně, ale lze rovněž nastavit i upozornění na mobilní telefon ošetřujícího lékaře. „Kamery sledují stav v pokojích v režimu 24/7. V případě kritické situace pak spustí poplach v řádu vteřin. To může v praxi předejít mnoha tragickým scénářům způsobeným pozdním zásahem lékaře,“ uzavřel M. Šotek.


 
  

- Inzerce -

Podpora kvalitní správy dat

Řešení Microsoft Data Governance a Crayon Česká republika


V dnešním světě založeném na datech je pro organizace, které chtějí využít sílu svých dat a zá­ro­veň zajistit soulad s předpisy a zachovat bezpečnost dat, nejdů­le­ži­těj­ší efektivní správa dat. Společnost Microsoft, globální technologický lídr, stojí v čele vývoje řešení pro správu dat.