facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 14. 9. 2023 - Ing. Lukáš Grásgruber

JetBrains uvádí RustRover pro efektivnější programování v jazyce Rust

Společnost JetBrains představila pod názvem RustRover vlastní speciali­zované integrované vývojové pro­středí (IDE) pro programovací jazyk Rust. Popularita tohoto programova­cího jazyka rychle stoupá a Rust se tak stal jedním z nejoblíbenějších jazyků s komunitou čítající více než 2,8 milionů vývojářů. Při takto rychlém růstu se ale zároveň objevují jisté problémy, které mohou vývojářům práci znesnadňovat. Společnost JetBrains proto vyvinula nové IDE RustRover s cílem zjednodušit programování v jazyce Rust, například značně snížit míru repetitivních úkonů, a umožnit tak vývojářům využít potenciál tohoto jazyka naplno.Vývojové prostředí RustRover poskytuje vývojářům zpětnou vazbu v reálném čase, inteligentní návrhy kódu, zjednodušenou správu sady nástrojů a podporu pro týmovou spolupráci.

Dříve společnost JetBrains nabízela programátorům plugin IntelliJ Rust (open-source plugin pro všechna IntelliJ IDE). Představením nového vývojového prostředí RustRover se společnost snaží rostoucí komunitě Rustu poskytnout vlastní specializovaný produkt s rozšířenou paletou funkcí.

RustRover je určen jak začátečníkům, kterým zjednodušuje osvojení si základních procesů programování v Rust, tak i zkušeným vývojářům pro větší efektivitu jejich práce.

Mezi klíčové funkce patří:

  • On-the-fly analýza: vývojáři mohou využívat rychlou detekci chyb a zpětnou vazbu v reálném čase pro efektivní ladění kódu.
  • Kreativní prostředí: vývojáři mohou po bleskovém nastavení vývojového prostředí RustRover rovnou začít programovat, aniž by museli instalovat další pluginy nebo cokoli složitě konfigurovat.
  • Permisivní dokončování a parsování: IDE zobrazuje inteligentní návrhy kódu i v netradičních kontextech, které zvyšují programátorům produktivitu.
  • Pokročilá integrace Unit Testing: vývojáři mohou snadno provádět testování, opakovat neúspěšné testy a rychle řešit chyby.
  • Code Insight: díky chytré sadě funkcionalit uživatelé porozumí kódu i jeho struktuře a mají přístup k příkladům kódu pro lepší vývoj.
  • Rozsáhlá podpora sady nástrojů: programátoři získají podporu všech nástrojů potřebných pro úspěšné a efektivní programování v jazyce Rust, včetně překladače Rust Compiler a dalších.
  • Úplná integrace VCS: díky integrované podpoře GitHubu a Gitu mohou uživatelé zefektivnit spolupráci v týmu a správu verzí.
  • Podpora frontendových technologií a databází: vývojáři mohou snadno vytvářet širokou škálu aplikací, aniž by k tomu potřebovali větší množství dalších nástrojů.

Vitaly Bragilevsky„Novým vývojovým prostředím RustRover reagujeme na potřeby vývojářů na tomto rychle se rozvíjejícím trhu, kde ekosystém okolo programovacího jazyka Rust prudce roste: v posledních šesti měsících začalo s používáním Rustu 56 % dotázaných vývojářů,“ řekl Vitaly Bragilevsky, Developer Advocate nástroje RustRover. „Díky kombinaci pokročilé podpory programování a integrovaných sad nástrojů umožňuje naše IDE vývojářům efektivněji se orientovat v tomto rychle vyvíjejícím se prostředí a přispívat tak k prosperující Rust komunitě.“


 
  

- Inzerce -

Data-Informace-Inovace

IT Systems 9/2023Aktuální vydání IT Systems se prakticky skládá ze dvou časopisů, protože jeho součástí je druhé letošní číslo magazínu CAD. Jde o titul specializovaný na problematiku IT řešení pro celý životní cyklus produktů od návrhu a konstrukce, přes digitalizaci výroby až po zákaznický servis. Jeho hlavním tématem je význam optimalizace v předvýrobních etapách a vytvoření digitálního vlákna pro efektivní sdílení dat napříč firmou.

  

- Inzerce -

Poslechněte si úspěšný příběh spojení ERP a APS v praxi

Meet UpCo je potřeba k úspěšnému řízení strojírenské firmy z pohledu informačního systému? Jak si společnost Fermat poradila díky spojení ERP a APS s dobou plnou změn? Na tyto otázky odpoví setkání „Silné nástroje pro výrobu a její plánování“, které se uskuteční 11. 10. 2023 v prostorách RHK Brno v areálu brněnského výstaviště. Bohaté zkušenosti z implementace, používání a rozšiřování informačního systému vás vtáhnou do užitečné diskuse.