facebook

Jednoduché řešení pro řízení zásob

PG LogisticChcete u Vás ve společnosti optimalizovat zásoby? Pokud ano, tak ABC analýza, kterou nabízí takřka všechny ERP systémy, Vám stačit nebude.

                                                                               


Pro správné řízení zásob potřebujete znát „kondiciogram“ každé skladové položky. Co je to „kondiciogram“? Jde o podrobnější klasifikaci, která Vám prozradí, jak si položka aktuálně vede. Nejdříve musíte spočítat ABC analýzu z pohledu objemu výdeje (spotřeby), průměrnou zásobu, dále frekvenci výdejů, obrátkovost položky a nesmíte opomenout stabilitu spotřeby.

Zde ovšem narazíte na potřebu dat, která však ne vždy bývají jednoduše přístupná. Dalším krokem je pak vytvoření analýz v Excelu nebo Acessu. Teprve poté můžete začít zásoby řídit.

Je tu ovšem i jiná možnost. Nástroj MaVie umožňuje jak analýzu a vytvoření „kondiciogramu“, tak i výpočet pojistné zásoby na základě předdefinované disponibility. Program dále vypočte také pojistnou zásobu dané položky, a to jak v měrných jednotkách, tak v týdnech průměrné spotřeby. Výsledkem celého propočtu je následné stanovení očekávané průměrné zásoby konkrétní položky i celého skladu.

Nástroj MaVie byl poprvé představen v loňském roce na veletrhu For Logistic v Praze, kde vzbudil široký zájem odborné veřejnosti. V březnu tohoto roku přichází nová verze s označením 2.1.

Základní myšlenkou nástroje MaVie bylo soustředit maximum dostupných informací do jednoho místa. Stačí jen „nahrát“ potřebná data za zvolené období do rozhraní ve formátu CSV nebo XLS, nastavit parametry pro analýzu a výpočetní model a spustit výpočet.


PG Logistic

MaVie vytvoří ABC analýzu spotřeby, frekvenční analýzu, určí dobu obratu, variační koeficient pro určení stability spotřeby. Dále vysleduje nejčastější dodávaná množství a frekvenci mezi dodávkami. Z uvedených analýz vypočte díky vlastnímu algoritmu vhodnou pojistnou zásobu jak v měnných jednotkách, tak i v týdnech očekávané spotřeby, a to při zachování předem definované disponibility skladových položek. Následně stanoví optimální průměrnou zásobu s cílem zajistit předem určenou disponibilitu dané položky.

Tím však práce s MaVie nekončí. I po automatických výpočtech máte možnost provádět korekci všech základních parametrů, abyste dosáhli co nejpříznivější pojistné a průměrné zásoby. K tomu slouží společný graf vývoje zásoby a výdej dané položky po týdnech. V grafu si můžete také zobrazit potřebné hladiny pro objednání a forecast roční spotřeby. Díky filtrům máte možnost vyhledávat požadované skupiny, disponenty, kategorie a dodavatele i sledovat výslednou cílovou hodnotu za pomoci „barometru“ v levé části obrazovky.

Po optimalizaci je možné výsledky exportovat v potřebném formátu a nastavené hladiny „nahrát“ do Vašeho IS. Je zde i možnost trvalého napojení na Vaše IS a poskytnout tak pracovníkům trvalý přehled o vývoji zásob.


Obrazovka disponenta při optimalizaci konkrétní položky
Obrazovka disponenta při optimalizaci konkrétní položky

MaVie je efektivní nástroj na řízení a kontrolu zásob. Využívá pouze dvě obrazovky, a to z pohledu disponenta – ta slouží pro vlastní optimalizaci – a manažera za pomocí tzv. MaVie kostky. Jedná se o 3D graf, díky kterému můžete sledovat zásoby z více pohledů různě je kombinovat. Nespornou výhodou je, že není nutno pořídit drahou licenci; tento nástroj si „pronajímáte“ na potřebnou dobu a v okamžiku, kdy jej již nechcete používat, jen napíšete a dále nic neplatíte. Samozřejmou součástí je i úvodní školení a odborná podpora ze strany MaVie týmu.

Přínos nástroje MaVie byl prověřen v praxi u řady klientů naší společnosti. Tento graf ukazuje pokles skladové zásoby u jisté významné velkoobchodní společnosti. Je však nutné podotknout, že nestačí pouze zásobu analyzovat. MaVie Vám napomůže nastavit i vhodné KPI´s pro práci týmů zodpovědného za zásoby.


Obrazovka manažera – identifikace položek s největším objemem výdeje a nejkratší dobou obratu
Obrazovka manažera – identifikace položek s největším objemem výdeje a nejkratší dobou obratu

Více informací na www.pglogistic.cz/mavie


 
Unicorn
SAP NOW Week
Časopis IT Systems / Odborná příloha Kalendář akcí
IT Systems - předplatné
RSS kanál