facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Projekty - 2. 4. 2014

Internetové mapy jsou poprvé dostupné i nevidomým uživatelům

hapticka_mapa1.jpgNevidomí lidé mají nyní možnost využívat mapy portálu Mapy.cz. Jedná se o světově unikátní počin, kdy jsou běžné mapové podklady automaticky upraveny tak, aby byly po vytištění na mikrokapslový papír čitelné hmatem. Informovala o tom Andrea Vondráková z ČVUT.

Metoda automatického převodu běžných internetových map na mapy hmatové je v mnohém ohledu bez nadsázky revoluční. Nevidomým lidem se otevírá do nynějška nemyslitelná možnost výběru libovolného území v rámci České republiky, přičemž výroba mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá maximálně několik minut. Doposud používané postupy výroby těchto map a plánů jsou mnohdy neúnosně časově náročné a kromě specifických znalostí vyžadují i značný podíl ruční práce. Ve všech těchto ohledech znamená nová metoda výroby zcela novou dimenzi, a to jak pro tvůrce map, tak pro jejich uživatele.

hapticka_mapa2.jpgSamotná myšlenka se zrodila v roce 2007, tedy době, kdy Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených TEREZA na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze - dnešní Středisko podpory studentů se specifickými potřebami ELSA - bylo nejen v úzkém kontaktu se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, jež s ním myšlenku sdílelo, ale navázalo i těsnější spolupráci se společností Seznam.cz.

Po několikaletém úsilí byla vyvinuta metoda generování map, které jsou ve výsledku hmatové, vytvořené na podkladě běžných vizuálních map. Vybraný mapový podklad je podle zásad hmatového vnímání konvertován do grafického dokumentu, který je optimalizován pro technologie využívající takzvaný mikrokapslový papír. Na jeho teplocitlivou vrstvu se předloha natiskne a ve speciálním zařízení pomocí infračervené lampy zahřeje. Tím tmavé kontury nabydou na objemu, vystoupí nad povrch papíru a vytvoří hladký, dobře hmatný reliéf.

Mikrokapslový papír jako finální produkt nebyl zvolen náhodou. Na českém trhu je dostupných několik zařízení pro práci s tímto papírem, například typ P.I.A.F. nebo ZY Fuse. Jiné technologie (jako například Termoform) buď nenabízejí jednoduchou a rychlou práci, anebo, jako je tomu v případě nejmodernějších reliéfních tiskáren, nejsou v České republice dostatečně rozšířeny.

Internetové hmatové mapy mají sloužit nevidomým lidem. Ti ale ve většině nikdy neměli přístup k mapám v takové míře, aby je považovali za zcela přirozený zdroj informací. Ti, kteří před ztrátou zraku pracovali s běžnými mapami, nejspíš nebudou pochybovat ani o užitečnosti map hmatových a zahrnou je do repertoáru možností, jak se kvalitně obeznámit s vybraným územím, porozumět jeho prostorovým vztahům a ujasnit si rozmístění klíčových objektů. Avšak nevidomí, kteří s mapami zkušenosti nemají, budou při jejich zkoumání bezesporu mnohdy tápat nebo užitečnost map dokonce zpochybňovat. Řešení je v takovém případě pouze v trpělivé osvětě a průpravě, které by měly nedostatek zkušeností a případnou nedůvěru překonat.

Haptické mapy jsou výsledkem společného několikaletého úsilí středisek ELSA na Českém vysokém učení technickém v Praze, Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně a společnosti Seznam.cz. Od 1. dubna 2014 jsou haptické mapy dostupné na Mapy.cz, a to na adrese http://hapticke.mapy.cz.

Zdroj: ČVUT

 
  

- Inzerce -

Pro dosažení cílů v oblasti změny klimatu se firmy mohou inspirovat v IT

Skutečnost, že 26. konference OSN o změně klimatu (COP26) stanovila cíl zajistit, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, přinesl firmám nové výzvy. Poučit se však mohou v IT odvětví, kde se to již děje.

  

- Inzerce -

Logistické procesy efektivně, udržitelně, včas. Se smart řešeními od Adastry.

AdastraDigitální řešení od Adastry pro logistiku vám umožní zrychlit zásobování i dodávku zboží.