facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 8. 9. 2011

Infor se setká s distribučními partnery

tentokrát v portugalském Estorilu

infor_logo.jpgKaždoroční setkání společnosti Infor s jejími distribučními partnery z EMEA regionu se letos uskuteční 4. a 5. října v portugalském Estorilu. Na konferenci EMEA Channel Partner Conference představí Infor účastníkům technologické a strategické záměry společnosti, čerstvou akvizicí firmy Lawson nebo koncepci partnerské sítě Infor Partner Network.

Právě od nedávno představené koncepce partnerské sítě si Infor hodně slibuje. S její podporou chce v příštích třech letech zdvojnásobit obrat partnerského prodeje. Účastníci konference by se tak v Estorilu měli dovědět, jakou podporu a podmínky mohou od jednoho z největších poskytovatelů firemního softwaru a služeb v budoucnu očekávat.

Na akci budou řečnit například Soma Somasundaram, senior viceprezident pro produktový vývoj, JeffAbbott, viceprezident pro globální partnerství a distribuční prodej nebo Jean-Philippe Pommel, viceprezident pro distribuční prodej v regionu EMEA.

 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Ukrajinský e-shop EVA zvýšil výkonnost distribučního centra s Infor WMS

Společnost EVA, která byla za­lo­že­na roku 2002, se po­měr­ně rych­le vy­pra­co­va­la mezi nej­vět­ší ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ce zdra­vot­nic­kých a kos­me­tic­kých pro­duk­tů na Ukra­ji­ně. S více než 11 000 za­měst­nan­ci a v téměř 1 000 pro­de­jen na­bí­zí na 30 000 růz­ných pro­duk­tů. Je­jí­ho věr­nost­ní­ho pro­gra­mu se účastní více než 8 milionů zákazníků.