facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Hardware - 15. 1. 2013

iiyama představuje monitory pro kanceláře

Společnost iiyama ve spolupráci se společností AT Computers, představila dva nové monitory, které najdou uplatnění především v moderních kancelářích. Modely ProLite B1906S a E1906S patří do nové řady ECO. Oba modely jsou vybaveny 19“ LCD displejem s dnes již netradičním, ale v kancelářích žádaným, poměrem stran 5:4 a rozlišením 1280x1024 bodů. Monitory se vyznačují výborným kontrastem, jasem 250 cd/m2 a rychlou odezvou 5 ms. Jsou vybaveny analogovým vstupem VGA a digitálním vstupem DVI. Pro lepší uživatelský komfort při práci je model B1906S vybaven ergonomickým stojanem s funkcí PIVOT. Oba monitory mají též zabudované stereo reproduktory a vstup pro sluchátka. 
Axis Talk 2021
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Kde snižují náklady firmy se správně nastavenými ERP systémy?

Tématem poslední doby se stávají úspory, které přináší společnostem správně zvolené a implementované ERP systémy. Nejde jen o často zmiňované zvýšení efektivity výroby nebo zlepšení poskytované služby. Podnikové systémy přináší i spoustu skrytých úspor v nákladech.

Helios
- inzerce -