facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 10. 5. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

I přes otevření kamenných obchodů nejsou tržby e-shopů v ohrožení

Otevření kamenných obchodů a spuštění služeb je v České republice jedním z nejaktuálnějších témat. Návrat do kamenných obchodů však nebude tak masivní, jak by mnozí očekávali. Zákazníci si během více než rok trvající pandemie zvykli nakupovat především na internetu a podle dosavadních statistik zůstane mnoho Čechů u nakupování na internetu již nastálo. Napovídají tomu tržby e-shopů, které v rámci dosavadních rozvolňování klesaly jen dočasně.Otevření obchodů a služeb bude pro mnohé znamenat nejen úlevu, ale i praktickou možnost vrátit se do běžného životního režimu. Kdo by ale čekal, že se situace vrátí do stejného stavu jako před pandemií, mýlil by se. Češi se od března roku 2020 naučili využívat e-shopy opravdu naplno.

Díky tomu se e-shopům začalo velmi výrazně dařit. Enormní nárůst zaznamenaly především největší e-shopy a rovněž e-shopy zavedených kamenných hráčů. „Co nejhladší propojení online a offline kanálů bude v současné době pro prodejce extrémně důležité,“ říká Matěj Kapošváry, obchodní ředitel společnosti Shopsys, která se věnuje vývoji velkých e-shopů, a pokračuje: „Nakupující se chtějí v každém bodě své zákaznické cesty rozhodnout, v jakém kanálu chtějí se značkou interagovat. Spotřebitelské chování, kdy zákazníci během jednoho nákupu přeskakují mezi kanály dle aktuální situace a potřeb, je čím dál tím rozšířenější. Stále rostoucí možnost kombinovat způsob nákupu postupně ztenčuje už tak mizející hranici mezi nákupem online a offline.“

Matěj Kapošváry
Matěj Kapošváry

Skutečnost, že obliba nakupování na internetu roste, potvrzují i čísla. Podle společnosti Shopsys, která zkoumala tržby e-shopů v rozmezí jednoho týdne před a jednoho týdne po otevření kamenných prodejen, došlo při otevření obchodů na konci první vlny pandemie k poklesům tržeb e-shopů o 26 %. Tento propad byl zaznamenán ovšem pouze v prvních dnech po otevření obchodů. Hned následující týden se tržby elektronických obchodů vrátily do původního stavu. Obdobná situace nastala při rozvolnění na přelomu ledna a února letošního roku. Tržby e-shopů po otevření obchodů zprvu klesly o 35 %, nicméně obdobně jako v případě prvního otevření kamenných obchodů se vrátily do původního stavu a e-shopy „byly na svém“.

Z dat dále vyplývá, že v segmentech, kde lze nákup odložit a lidé jej raději provádí osobně, padají tržby e-shopům už v době, kdy se o otevření obchodů začíná mluvit. Naopak v segmentech, kde jsou zákazníci na online nákup již silně zvyklí, jako například v případě elektroniky, tržby klesají až blíže otevření kamenných obchodů.


 
  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.

  

- Inzerce -

Konference VMware představí technologie z oblasti zabezpečení

Security Experience DayNa online semináři VMware Security Experience Day v úterý 15. 6. představí experti novinky z IT bezpečnosti.