System4U
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 25. 2. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

GFI Software varuje před novými hrozbami phishingu

Společnost GFI Software vydala varování před novými technikami kybernetických útoků. Malé a střední firmy (SMB) jsou podle ní ohroženy stále sofistikovanějšími e-mailovými útoky, které využívají nových spamových a phishingových technik.K aktuálním metodám, které kybernetičtí útočníci využívají v rámci e-mailových útoků patří:

  • K nejnovějším technikám lze například zařadit zasílání falešných chybových zpráv o nedoručení e-mailu s cílem přimět uživatele kliknout na přiložený odkaz.
  • Útočníci nově do e-mailů přikládají řetězce legitimního textu k oklamání obsahových filtrů.
  • E-maily vydírající uživatele zveřejněním intimního obsahu, pokud nezaplatí na bitcoinový účet.
  • K tradičním ale stále účinným patří zneužití známých firem či organizací (Apple, Google, banky, zásilkové služby apod.).
  • Asi nejnebezpečnější dnes jsou BEC útoky (Business Email Compromise), kdy se e-mail tvářící jako od obchodního partnera či nadřízeného požaduje platbu na podvržený účet.

Podle některých zjištění má dnes až 91 % lidí problém s rozpoznáním phishingového e-mailu. Profesionálně podvržené e-maily dávají zapomenout na spamy psané s očividnými gramatickými chybami a odesílané z podezřelých domén. Situace je o to komplikovanější, že již 47 % přístupů k poštovní schránce probíhá z mobilních zařízení, kde posoudit legitimitu e-mailu je těžší než na větší obrazovce osobního počítače.

Nové spamové a phishingové techniky

Nezbytná je proto vícevrstvá ochrana elektronické pošty, kterou se běžně chrání velké organizace. Taková ochrana je ale pro mnoho SMB firem nedostupná a menší firmy by proto měly využít možnosti získat potřebné nástroje formou předplatného.

„Vzhledem ke stále se zdokonalujícím metodám e-mailových útoků a vyšší zranitelnosti uživatelů pracujících částečně či zcela z domova je vícevrstvá ochrana firemní elektronické pošty zcela zásadní – phishingový útok zažila již téměř polovina organizací,“ řekl Michal Hebeda, Sales Engineer ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Avšak 54 % majitelů malých a středních firem potvrzuje, že nemají dostatečný IT rozpočet, a ani velikost a sílu k vyjednávání lepších cenových podmínek.“


 
  

- Inzerce -

ERP systém Esyco Business spravuje skladové procesy ve společnosti VIAKOM CZ, s. r. o.

VIAKOMSpo­leč­nost VIAKOM je od ro­ku 1999 před­ní do­voz­ce a vel­ko­ob­chod ka­me­ro­vých sys­té­mů. Na­bí­zí­me ši­ro­ké port­fo­lio pro­vě­ře­ných a kva­lit­ních pro­duk­tů, vy­so­kou skla­do­vou dos­tup­nost ce­lé­ho sor­ti­men­tu, tech­nic­kou pod­po­ru cer­ti­fi­ko­va­ných spe­ci­a­lis­tů a v ne­pos­led­ní řa­dě pro­zá­kaz­nic­ký in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Na­bí­ze­né pro­duk­ty ode­bí­ra­jí zá­kaz­ní­ci na­příč ce­lým tr­hem včet­ně stát­ní sprá­vy. Kva­li­tu fir­my si ob­lí­bi­li i za­hra­nič­ní zá­kaz­ní­ci z Ev­rop­ské unie.

  

- Inzerce -

Společnost R-built rozšiřuje Vision ERP o projekty a plánuje s ním vyrazit do terénu

Společnost R-built, s. r. o., působí na trhu od roku 2001. Hlavním oborem činnosti je výstavba, opravy a rekonstrukce podzemních a vrchních vedení NN, VN a VVN pro energetické skupiny ČEZ a E.ON.

Helios
- inzerce -