facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 10. 9. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Extrémní počasí ovlivňuje téměř polovinu datových center

Extrémní výkyvy počasí zvyšují riziko výpadků všech IT systémů včetně datových center. Ze studie, kterou provedla společnost Uptime Institute vychází, že každé desáté datové centrum ve světě utrpělo výpadek nebo výrazné narušení služby z důvodu špatného počasí. Následky přitom mohou být pro uživatele služeb datových center fatální, a proto je důležité s faktorem extrémního počasí počítat již při výstavbě datových center.Podle již zmíněné studie Uptime Institutu, který poskytuje poradenství a hodnocení datových center, se 45 % dotázaných odborníků na datová centra v minulosti muselo potýkat s extrémními povětrnostními podmínkami, které ohrožovaly nepřetržitý provoz datových center.

Požáry, příliš vysoké teploty, mrazy, přívalové deště, ale i tornáda, to vše jsou stále častější extrémní výkyvy počasí, které se vyskytují nejen ve světě, ale i v Česku, a mají vliv na chod datových center. Přestože jsou datová centra navrhována tak, aby odolala mimořádným podmínkám, mohou se objevit nepředvídatelné problémy. „Při stavbě datových center se počítá s těmi největšími extrémy, i přesto, že se s nimi potýkáme jen zřídka. Za poslední dobu se ukazuje, že investice do kvalitních UPS systémů a motorgenerátorů je při výstavbě klíčová, protože právě to jsou ty prvky, které v případě krajních situací podrží celé datové centrum,“ uvádí Martin Souček, generální ředitel společnosti Altron.

Manažeři musí počítat s vyššími náklady

Změna klimatu bude mít, podle 86 % respondentů studie, v příštích deseti letech za následek navýšení cen provozu a infrastruktury datových center. Ze studie rovněž vyplývá, že manažeři, kteří se podílí na pořizování datových center nejsou na zvyšování nákladů na pořízení připraveni. Celosvětově dle Uptime Institutu utrpělo každé desáté datové centrum výpadek nebo výrazné narušení služby z důvodu špatného počasí. „Tomu se dá zamezit,“ komentuje Souček a dodává: „Při výstavě nového datového centra je totiž důležité přemýšlet komplexně a investovat například do protipovodňových bariér, chladících systémů apod. Samozřejmostí pak musí být posouzení možnosti zálohovat vybraná data v jiné lokalitě a návrh kvalitního disaster recovery plánu včetně případné záložní lokality pro rychlou přemístitelnost primárního datového centra,“ popisuje Souček.

Datová centra získávají v závislosti na zajištěné bezpečnosti certifikaci TIER, která má čtyři stupně. „Získání této certifikace je poměrně náročným procesem. Dle klasifikace lze ale posuzovat bezpečnost uložení vašich dat,“ dodává Souček.

Důležitá je prevence

Podle Součka je důležitá i prevence. „Pravidelné kontroly datových center a testování rizik spojených s výkyvy v klimatu jsou pro správný chod rovněž klíčové,“ uvádí. Hlavní faktory, které by měly být posuzovány jsou odolnost napájení elektrickou energií proti výpadkům, řádný a přitom efektivní odvod tepla, tedy chlazení, odolnost vůči přírodním živlům a způsob, jakým dokáže datové centrum fungovat bez dlouhodobého připojení na veřejnou elektrickou síť.


 
  

- Inzerce -

Jak řídit úspěšný e-shop? Freshlabels spoléhá na ERP systém Vario

Freshlabels je pojem na trhu e-commerce. Obchod (nejen) s módou, který klade důraz na udržitelnost a nabídku „čerstvých značek“. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zvládají řízení složité firemní agendy, která je roztříštěná do skladu, kamenných prodejen, centrály a samotného e-shopu?

  

- Inzerce -

Český ERP systém HELIOS Nephrite připravený pro práci i v době covidu vzal trh útokem a sbírá řadu ocenění

HELIOS NephriteHELIOS Nephrite, systém navržený podle potřeb zákazníků, si prošel vývojem i v době lockdownu.