Acronis
facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> IT Business - 21. 3. 2014

Effectix.com posiluje svou obchodní síť

hands.jpgOstravská pobočka je novým přírůstkem obchodní sítě společnosti Effectix.com. Bude zajišťovat potřeby klientů z daného regionu, bez nutnosti zapojení pražské centrály. Regionální manažerkou pro Ostravsko se stane Jana Grussmannová. Společnost o tom informovala tento týden.

„Připravovanou pobočku Effectix.com v Ostravě povede Jana Grussmannová, která má bohaté zkušenosti z Moravskoslezského deníku, portálu atlas.cz i Centrum Holdings. Jana v minulosti v Effectixu působila, i když teď přichází do podstatně větší firmy. Své znalosti z oblasti prodeje, budování obchodních týmů, tak skvěle uplatní při rozjezdu ostravské pobočky, která by měla zahájit svou činnost v průběhu května,” komentuje Kateřina Holnová, výkonná ředitelka Effectix.com. Společnost má momentálně vedle centrál v Praze a Bratislavě pobočky v Mladá Boleslavi a Brně.

V rámci posílení se rozrostl tým Effectix.com o více než deset nových obchodníků, kteří budou působit jak v Moravskoslezském kraji, tak v Brně a okolí ale také v dalších částech republiky. Současně jsou stále neobsazená některá volná místa, zejména pro oblast severních Čech či Královéhradecka.

Společnost Effectix.com navíc posílila i týmy copywriterů, korektorů i programátorů. Na nové kolegy ještě čekají oddělení linkbuildingu, a to na pracovištích v Praze, Brně ale i Bratislavě.

 
Helios
  

- Inzerce -

Kolaborativní roboty: Potenciál automatizace v průmyslu kovů a obrábění

Universal RobotsKo­la­bo­ra­tiv­ní ro­bo­ty, ne­bo­li ko­bo­ty, vyt­vá­ře­jí dal­ší pří­le­ži­tos­ti pro au­to­ma­ti­za­ci ob­rá­bě­ní ko­vů. Jsou cha­rak­te­ris­tic­ké je­jich schop­nos­tí pra­co­vat ve spe­ci­fic­ké vý­rob­ní ob­las­ti, po bo­ku pra­cov­ní­ků. Dá­le pak rych­lou imp­le­men­ta­cí a snad­ným pře­su­nem na no­vé úko­ly. V ne­pos­led­ní řa­dě i in­tu­i­tiv­ním pro­gra­mo­vá­ním a ob­slu­hou. Mo­hou fir­mám všech ve­li­kos­tí po­mo­ci v pro­ce­sech ja­ko je ob­slu­ha stro­jů, kons­truk­ce, ne­bo sva­řo­vá­ní.

  

- Inzerce -

Odhalte budoucnost IT

RedHatNenechte si ujít jedinečný open source event, který se po čtyřech letech vrací do Česka v netradičním formátu.