facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Podnikové aplikace a služby - 21. 10. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

E- commerce platforma brazilské společnosti VTEX vstupuje na český trh

VTEXE-commerce řešení VTEX, které používají přední světové značky, jako je Adidas, Coca-Cola či Sony, vstupuje na český trh. Jde o robustní e-commerce platformu, která cílí především na majitele e-shopů s ročním obratem převyšujícím jeden milion eur. Pro expanzi do České republiky a na Slovensko si brazilská technologická společnost VTEX zvolila jako strategického partnera digitální agenturu In creative. Výhodou VTEX oproti jiným globálním platformám je česká lokalizace.„Naším cílem je usnadnit proces digitalizace commerce zapojením řešení SaaS e-commerce, které umožní společnostem držet krok s vývojem na trhu a nabídne prvotřídní uživatelský prožitek,“ uvádí Cristi Movilă, Growth Leader společnosti VTEX pro střední a východní Evropu. „V průběhu několika let plánujeme být nejlepší volbou na trhu e-commerce, ať už se bude jednat o B2C, B2B, marketplace, anebo všechny z nich dohromady,“ dodává.

Cloudová SaaS platforma VTEX nabízí širokou škálu volně propojitelných služeb. Mezi hlavní vlastnosti a funkce platformy VTEX patří možnost vybudování marketplace, modely in-store solutions subscription, zkušenosti s omnichannel, integrovaný Order Management System (OMS), personalizace e-shopu, využívání jednokrokového nákupního košíku či automatický update systému. Platforma rovněž umožňuje takzvané kolaborativní obchodování, což znamená, že uživatelé mohou jednoduše spolupracovat s obchodními partnery, společníky, zákazníky, dodavateli, a dokonce i konkurenty.

„Mezi doplňkové služby patří například funkce podpořené umělou inteligencí, konkrétně třeba vyhledávání a také personalizované doporučení na stránce. Tyto funkcionality pomáhají obchodům zvýšit konverzní poměr,“ doplňuje Michal Baturko Olbert z digitální agentury In creative.

Využívání platformy VTEX je zpoplatněno částkou podle obratu obchodu.


 
  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.

  

- Inzerce -

Úsměv namísto podpisu a robot na místě prodavače

IT Systems 11/2020V novém vydání IT Systems se věnujeme trendům v digitalizaci bankovnictví a finančního sektoru, který je sice vnímán jako velmi konzervativní odvětví, ale ve vztahu k informačním technologiím patří naopak mezi ty nejprogresivnější. Tlak konkurence i nebankovních institucí a požadavky zákazníků totiž nutí celé odvětví, aby přijímalo nejnovější technologie.