facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 11. 5. 2021 - Ing. Lukáš Grásgruber

Dvě třetiny firem navyšují IT rozpočet kvůli přechodu na vzdálenou a hybridní práci

manažerSpolečnost Dynabook zveřejnila výsledky průzkumu mezi evropskými firmami, který ukazuje, že 65 % pracovníků s rozhodovací pravomocí má v letošním roce k dispozici zvýšený rozpočet na IT, a to jak na rozšíření možností vzdálené a hybridní práce, tak i na podporu kontinuity podnikání. Mezi hlavní investiční priority IT ve všech odvětvích patří implementace cloudových řešení a kybernetická bezpečnost.Výzkum, který provedl Dynabook ve spolupráci s Walnut Unlimited, oslovil více než 1 000 vedoucích IT pracovníků ze středních a velkých firem z celé řady průmyslových odvětví ve Velké Británii, Francii, Německu, Španělsku a Nizozemsku. Zaměřil se na výdaje společností na IT, nové pracovní příležitosti, a také na klíčové vlastnosti zařízení zohledňované během následujících 12 měsíců.

Podle výsledků počítají společnosti ve všech sledovaných regionech s vyšším rozpočtem na IT. Nejvíce se tento trend projevil ve Španělsku, kde s navýšením rozpočtu během následujícího roku počítá 71 % organizací, v těsném závěsu pak následuje se 70 % Nizozemsko. Z pohledu odvětví podnikání počítá s vyššími rozpočty více než tři čtvrtě (76 %) firem poskytujících finanční služby a 73 % výrobních podniků. Nejméně počítají se zvýšenými náklady na IT společnosti působící v maloobchodě, i když i zde je předpokládá více než polovina (54 %).

Hnací silou rostoucích výdajů na IT je změna pracovního modelu. Podle studie se očekává, že více než dvě třetiny (67 %) zaměstnanců budou i v následujícím období pracovat buď z domova nebo z různých, nestálých míst. Před pandemií covid-19 se počítalo s podobnou možností jen u 53 % pracovníků.

homeoffice

Více než polovina (51 %) dotazovaných organizací se chce zaměřit na poskytování podpory a pomoci zaměstnancům pracujícím na dálku. Při obdobném průzkumu provedeném společností Dynabook v roce 2018 počítalo s touto podporou 29 % respondentů. V rámci zachování produktivity byly v průzkumu často vyzdvihovány bezpečné nástroje pro komunikaci a spolupráci – 41 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT uvedlo, že obě oblasti jsou klíčové pro optimální výkon zaměstnanců, a 37 % dotázaných zdůraznilo důležitost IT školení.

Průzkum také ukázal, že hlavními prioritami organizací napříč všemi trhy a odvětvími jsou implementace cloudových řešení a zajištění kyberbezpečnosti. Oproti předpandemickému období klade nyní 77 % společností větší důraz na bezpečnostní software a 70 % vnímá cennější přínos cloudových platforem.

Kromě toho se očekává, že mezi další priority při rozhodování o investicích do technologií bude během následujícího roku patřit také infrastruktura zvyšující kybernetickou bezpečnost (48 %), podpora IT školení zaměstnanců (40 %) a na pátém místě výdaje na vybavení zaměstnanců (37 %).

Výzkum také zdůraznil rostoucí význam notebooků. Největší rozdíl mezi používáním notebooků a stolních počítačů je patrný v Británii - pouze třetina (33 %) používá při vzdálené práci stolní počítače. Větší popularitu si stolní počítače drží v ostatních částech Evropy – ve Španělsku (52 %), Francii (47 %) a v Nizozemsku (46 %).

Dvě třetiny (66 %) organizací plánují během následujících 12 měsíců integrovat do své vzdálené pracovní infrastruktury více notebooků. To potvrzuje, že důraz na přenosné počítače bude trvat i po zbytek roku 2021.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici zde.


 
  

- Inzerce -

Zlomte srdce hackerům

Sophos - Break a Hacker's HeartSpolečnost Sophos, dodavatel řešení kybernetického zabezpečení nové generace, připravila sérii odborných interaktivních webinářů, na kterých ve dnech 21. - 24. června nahlédnete za oponu simulovaného lovu hrozeb.

  

- Inzerce -

Rozšiřující analytické funkce řešení Flowmon

ALEF FlowmonZnámým systémem pro sle­do­vá­ní toků v síti je ře­še­ní spo­leč­nos­ti Flow­mon. V zá­k­la­du se po­u­ží­vá pro mo­ni­to­ro­vá­ní da­to­vých toků v síti a k ře­še­ní pro­b­lé­mů s tou­to ko­mu­ni­ka­cí. Při po­u­ži­tí Flow­mon sond se vi­di­tel­nost do ko­mu­ni­ka­ce dos­tá­vá až na úro­veň ap­li­ka­cí. Kromě to­ho­to zá­k­lad­ní­ho mo­ni­to­rin­gu a ná­s­tro­je na ře­še­ní pro­b­lé­mů má Flow­mon také rozšiřující moduly.