facebook LinkedIN LinkedIN - follow

ČSOB má jako první akreditaci pro bankovní identitu

ČSOBČSOB jako první banka na českém trhu obdržela akreditaci pro Bankovní identitu (BankID), správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Její klienti díky tomu od příštího roku budou moci své internetové bankovnictví využívat více než stovku elektronických služeb státu. Internetové bankovnictví používá více než milión klientů ČSOB.„Získání akreditace od Ministerstva vnitra je dalším milníkem v rámci naší strategie Digitálně a s lidmi, který znamená obrovský přínos a zjednodušení života našim klientům. S pomocí přihlašovacích údajů internetového bankovnictví lidé získají přístup k 130 službám Portálu občana a zjednodušeně řečeno budou moci chodit na úřad stejně jako do banky. Je za tím velké úsilí věnované celému projektu BankID a spolupráce řady týmů, kterým patří mé obrovské díky,“ říká Michaela Lhotková, výkonná ředitelka ČSOB pro platební řešení a inovace.

LhotkováPortál občana funguje jako vstupní brána k elektronickým službám státu. Jeho služby zahrnují např. výpis z bodového registru řidičů, výpis z trestního rejstříku, výpis z insolvence, živnostenské oprávnění nebo informace o konci platnosti řidičského či občanského průkazu.

ČSOB

ČSOB patří spolu s dalšími velkými bankami mezi zakládající akcionáře Bankovní identita a.s., která bude v České republice poskytovat služby elektronické identifikace a elektronického podpisu na základě digitálních identit klientů bank. Společnost Bankovní identita bude rovněž nabízet služby pro poskytovatele digitálních služeb z řad veřejných institucí i soukromých podniků.

 


 
  

- Inzerce -

5 důvodů, proč si pořídit řešení Juniper s Mist AI

JuniperI když jsou kabelové a bezdrátové sítě pro podnikání důležitější než kdykoli dříve a stávají se kritickou infrastrukturou i pro malé podniky, je udržování provozu sítě vzhledem k velkému počtu mobilních zařízení, internetu věcí (IoT) a škále hardwaru, operačních systémů a aktuálně používaných aplikací stále těžší a těžší.

  

- Inzerce -

Nouzový stav uspíšil přechod úřadu na virtuální desktopy

Kraj­ský úřad Ji­ho­mo­rav­ské­ho kra­je (KÚ JMK) ja­ko dů­le­ži­tá sou­část or­gá­nů stát­ní sprá­vy mu­sí být dos­tup­ný ob­ča­nům kra­je a fun­go­vat ne­pře­tr­ži­tě v kaž­dé si­tu­a­ci. Již před dvě­ma le­ty se roz­ho­dl pro di­gi­ta­li­za­ci ce­lé­ho sys­té­mu a pře­chod na tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních desk­topů.