facebook LinkedIN LinkedIN - follow

Cloudy ani vzdáleně připojená zařízení díky bezpečnostní architektuře Fortinet neznamenají riziko

FortinetMiliardy celosvětově připojených zařízení znamenají zvětšující se prostor pro kybernetické útoky. Bez virtualizace a masivního propojování dalších zařízení však společnosti nemohou dlouhodobě obstát.


Nutností se tak stává nový přístup ke kybernetické bezpečnosti. Společnost Fortinet aktuální problémy řeší bezpečnostní architekturou Security Fabric.

Bezpečnostní architektura Security Fabric poskytuje škálovatelnou, širokospektrou ochranu proti bezpečnostním hrozbám ze strany internetu věcí a vzdáleně připojených zařízení, jak v jádru informační infrastruktury tak i v cloudu, pomocí úzce provázané, účinné bezpečnostní infrastruktury.

„Všudypřítomná digitalizace mění zavedené obchodní modely, zatímco technologické trendy jako internet věcí a cloud computing stírají hranice dnešních sítí. Mnoho podniků naneštěstí stále spoléhá na desítky let staré bezpečnostní strategie, které neodpovídají neustále rostoucí dynamice dnešního byznysu. Na rozdíl od platforem volně propojených na úrovni řízení provazuje architektura Security Fabric jako předivo vysoce pokročilý hardware a software a umožňuje přímou komunikaci mezi jednotlivými řešeními a tedy i jednotnou a rychlou reakci na hrozby,“ vysvětluje Ken Xie, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fortinet.

Pět základních principů Security Fabric

Bezpečnostní architektura Security Fabric propojuje dříve nezávislé systémy do jediného provázaného celku založeného na pěti základních vzájemně závislých principech – přizpůsobitelnosti, informovanosti, bezpečnosti, praktické využitelnostiotevřenosti.

Aby bezpečnostní architektura dokázala detekovat a neutralizovat hrozby ve všech částech dnešních neohraničených sítí, musí být dynamicky přizpůsobitelná (škálovatelná) nejen z hlediska proměnlivých požadavků na objem a výkon, ale také z hlediska rozsahu a povahy sítě. Špičkové portfolio bezpečnostní technologií společnosti Fortinet zahrnuje řešení, která pokrývají každou část infrastruktury, včetně pevných a bezdrátových sítí, uživatelských koncových zařízení a zařízení internetu věcí, přístupových vrstev, veřejných, soukromých i hybridních cloudových modelů, softwarově definovaných sítí a virtualizace. Pokročilé technologie zajišťují, aby funkčnost, výkon a škálovatelnost sítě nebyla bezpečnostními prvky narušena.

Fortinet Security Fabric
Fortinet Security Fabric

Rozšiřitelnost řešení společnosti Fortinet na celou infrastrukturu je základem pro další zásadní princip architektury Security Fabric – informovanost. Architektura funguje jako jeden celek a poskytuje úplný přehled o zařízeních, uživatelích, obsahu a datech proudících do sítě i ven z ní a o vzorcích v datovém provozu. To na jedné straně snižuje komplexitu a náklady, na druhé zvyšuje efektivitu řízení a usnadňuje zavádění nových schopností a inovativních bezpečnostních strategií jako je úplná segmentace na ochranu proti pokročilým hrozbám.

Dokonalý přehled o infrastruktuře je zásadní pro dosažení požadované úrovně zabezpečení proti všem typům ohrožení, které se v dnešní době rychle vyvíjí. Jako společné rozhraní pro všechny součásti bezpečnostní architektury Fortinet Security Fabric slouží FortiOS, nejčastěji nasazovaný bezpečnostní operační systém na světě. Technologie jako Fortinet Advanced Threat Protection Framework provádí hloubkovou analýzu provozu, dynamicky generují lokální informace o hrozbách a předávají data laboratořím FortiGuard Labs, které automaticky v reálném čase distribuují aktualizace do celého systému. Šíře těchto informací spolu s propracovanou, škálovatelnou a rychlou analýzou poskytuje bezpečnostní architektuře prakticky využitelné vstupy umožňující rychlou reakci a neutralizaci hrozeb bez ohledu na místo jejich výskytu.

Aby zákazníci mohli maximálně využít stávajících investic do infrastruktury a zabezpečení, je architektura Security Fabric koncipovaná tak, aby ji bylo možno integrovat s širokou škálou řešení jiných dodavatelů. Společnost Fortinet úzce spolupracuje s partnery sdruženými v globální alianci a dalšími subjekty v odvětví na vývoji otevřených API pro všechny části bezpečnostní architektury. Zákazníkům to poskytuje flexibilitu při zavádění řešení společnosti Fortinet vedle stávajících nebo nových bezpečnostních technologií a integrovat je spolu pro dosažení vyšší úrovně ochrany.

Bezpečnostní architektura Fortinet Security Fabric

FortiOS Architektura pro bezpečný přístup
Přístupové aplikace

Pokročilé síťové aplikace na podporu konektivity

Integrovaná, komplexní řešení přístupových aplikací, které umožňují přístup pro hosty, poskytují přehled o připojených zařízeních a uživatelích, zajišťují proces připojování nových zařízení atd.

Ověřování/ koncové body

Ověřování/ koncové body Proces připojování a zabezpečení všech uživatelů a zařízení

Aplikace pro ověřování dodávané společnosti Fortinet automatizují připojování nových zařízení hostů a zaměstnanců, nabízí jednotné přihlašování, správu certifikátů a další funkce.

Správa

Flexibilita lokální a cloudové implementace

Možnost volby implementace přístupové vrstvy s kontrolérem nebo bez, cloudové, vícekanálové nebo jednokanálové.

Zabezpečení

Zabezpečení přístupu příští generace

Ucelené portfolio síťových bezpečnostní zařízení nabízí na přístupové vrstvě ochranu proti kybernetickým hrozbám na podnikové úrovni.

Kontroléry

Centrální řízení všech bezdrátových přístupových bodů a přepínačů LAN

Infrastrukturní (samostatné) a integrované kontroléry nabízí flexibilní možnosti implementace. Naše nové výkonné infrastrukturní kontroléry FortiWLC 50D, 200D a 500D, podporují 50, 200, respektive 500 přístupových bodů, splňují požadavky standardu 802.11ac Wave 2 a umožňují připojení většího počtu zařízení.

Přepínače

Přepínače podnikové třídy pro bezpečný přístup a datová centra

Široká nabídka vysoce výkonných, cenově efektivních přístupových přepínačů a přepínačů pro datová centra, včetně FortiSwitch FS-224D-FPOE nebo FS-548D-FPO, které nabízí 24, respektive 48 napájených portů (PoE) a řada 10Gb/s ethernetových přepínačů pro datová centra s univerzální správou pomocí zařízení FortiGate.

Přístupové body

Přístupové body WLAN pro každý podnik a případ využití

Možnost výběru z kompletní řady podnikových přístupových bodů podporujících standard 802.11ac Wave 2 a všechny varianty implementace včetně zapojení s kontrolérem, bez kontroléru nebo s cloudovou správou, pro venkovní i vnitřní použití.

FortinetVíce informací naleznete ZDE.