facebook
Aktuality -> Komunikace a sítě - 13. 5. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

Česko připravuje opatření k zajištění bezpečnosti sítí 5G

Technologie 5G vyžaduje vyšší ochranu proti kybernetickým útokům. Česká republika má proto ještě tento měsíc přijmout první opatření v souladu s doporučeními EU na zvýšení bezpečnosti 5G.5G představuje kritickou infrastrukturu pro postupující digitalizaci a automatizaci procesů, ať už jde o energetiku, bankovnictví, zdravotnictví nebo její využití jako páteř moderních dopravních řešení včetně autonomních vozidel. Propojí další miliardy nových zařízení a umožní nové typy aplikací. Při tom všem musí vyhovět stále se zvyšujícím nárokům na zajištění bezpečnosti provozu.

Kvůli komplexnosti nové technologie a jejímu budoucímu významu se Evropská unie shodla na souboru doporučení směřujících k posílení bezpečnosti nazývaném EU 5G Toolbox. Členské země se zavazují k přijetí přísnějších pravidel pro operátory 5G telekomunikační infrastruktury, nastavení mechanismů posuzování rizikovosti dodavatelů technických řešení či snaze bránit přílišné závislosti na jednom dodavateli. Na implementaci opatření si členské státy daly čas původně do 30. dubna s prodloužením lhůty do 15. května.

Mezi jinými musí budoucí dodavatelé 5G splňovat několik nároků strategické a technické povahy, aby se mohli podílet na budování kritických sítí budoucnosti. Rázná opatření tohoto druhu již přijaly Spojené státy, Austrálie, Velká Británie či Japonsko a zvažuje je celá řada dalších zemí. Pozici českého státu shrnuje například dokument Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice, který je součástí koncepce Digitální Česko.

Foto: Ericsson


 
  

- Inzerce -

Pokročilé detailní plánování umožňuje společnosti KORADO lépe reagovat na požadavky trhu

KORADOSpolečnost KORADO je přední světový výrobce ocelových otop­ných těles. Společnost potřebo­va­la zkrátit dodací lhůty svých výrobků na základě požadavku zákazníků a interně potřebovala snížit objem admini­stra­tivy při operativním řízení výroby.

  

- Inzerce -

Význam automatizace a digitalizace v post-pandemickém světě

IT Systems 6/2020V aktuálním vydání IT Systems se věnujeme především roli digitálních technologií v post-pandemickém světě. Zatímco se život postupně vrací do normálu, podniky se musí pustit do sanace škod a začít revitalizovat své provozy a procesy. Pandemie připravila pro mnohé firmy intenzivní zatěžkávací zkoušku. Současně ale jasně ukázala, čemu by podniky měly věnovat pozornost, aby svou provozuschopnost zabezpečily i do budoucnosti.