facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 27. 11. 2020 - Ing. Lukáš Grásgruber

České firmy posilují kvůli home office konektivitu

GFISpolečnost GFI Software zveřejnila výsledky lokálního průzkumu mezi českými a slovenskými IT pracovníky, ze kterého vyplynulo, že téměř dvě třetiny firem chtějí posílit svou konektivitu v důsledku intenzivní práce na dálku. 82 % respondentů uvedlo, že v důsledku koronavirové krize jejich organizace umožnila práci z domu alespoň částečně, v 15 % případů využívá home office dokonce celá firma.V důsledku intenzivní práce na dálku se značně zvyšují bezpečnostní rizika pro firemní sítě. Jednak připojení přes domácí internet neposkytuje takovou úroveň ochrany jako připojení v kanceláři a jednak práce na nezabezpečených domácích zařízeních, které může využívat více členů rodiny, znamená vyšší riziko zavlečení malwaru do firemní sítě. Navíc, slabé a často nestabilní připojení zpomaluje práci s podnikovými aplikacemi a snižuje kvalitu spolupráce. Řada organizací proto plánuje posílit a zabezpečit svou konektivitu.

Z lokálního dotazování vyplynula následující zjištění:

  • 15 % respondentů uvedlo, že celá firem pracuje z domu, u 30 % více než polovina, u 37 % méně než polovina, u 18 % není na home office nikdo;
  • Největším rizikem práce na dálku je podle 52 % dotázaných práce uživatelů na soukromých zařízeních, 28 % nechráněné internetové připojení a 8 % horší technická podpora;
  • 62 % firem plánuje v nejbližším období zlepšení konektivity, 44 % posílení VPN sítí a 19 % nasazení firewallu;
  • Na koronavirovou krizi reagovalo 44 % organizací poklesem, 19 % růstem a 37 % nezaznamenalo žádný rozdíl v porovnání se standardními ekonomickými podmínkami.

„Hlavním rizikem práce na dálku je stále práce z domácích zařízení, kde zejména SMB společnosti nemají prostředky na zajištění zabezpečených firemních PC pro všechny své zaměstnance,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej GFI Software v ČR a na Slovensku. „Kromě toho ale firmy silně trápí i nekvalitní připojení z domácích sítí, které neumožňuje pracovat se stejnou kvalitou jako z kanceláře. Řada našich zákazníků proto kromě VPN připojení a firewallové ochrany posiluje a optimalizuje využití své konektivity.“


 
  

- Inzerce -

Průvodce software defined storage

AlefV dnešní době hledá stále více organizací způsob, jak získat volnost v nákupu hardwaru pro podnikové úložiště. Slibují si, že se při použití Software Defined Storage zbaví takzvaného vendor lock in a současně získají finančních úsporu, protože SDS vytváří z běžných komoditních serverů připojených k Ethernet síti úložiště s plnohodnotným data managementem. Snížení nákladů také bývá jeden z častých důvodů, proč sáhnout po SDS řešení.

  

- Inzerce -

eDoCat a desítky tisíc dokumentů společnosti Globus denně

GlobusMa­lo­ob­chod­ní ře­tě­zec Glo­bus se spe­ci­a­li­zu­je na pro­voz hy­per­mar­ke­tů, kde jed­ním z klí­čo­vých před­po­kla­dů k ús­pě­chu je ma­xi­mál­ní spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků. Na­pl­nit ten­to cíl mi­mo ji­né­ho umož­ňu­je efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní do­ku­men­tů. Ta­ké z to­ho dů­vo­du při­s­tou­pi­lo čes­ké za­s­tou­pe­ní spo­leč­nos­ti k im­ple­men­ta­ci no­vé­ho DMS ře­še­ní – sys­té­mu eDoCat.