facebook LinkedIN LinkedIN - follow
Aktuality -> Analýzy - 4. 8. 2022 - Ing. Lukáš Grásgruber

Češi se nebrání zavádění umělé inteligence a vnímají její přínosy

Češi už se několikrát ukázali jako velmi pokrokoví, pokud jde o využívání nových technologií. Nyní se ukazuje, že se pozitivně staví i k umělé inteligenci. Vyplývá to z nového průzkumu technologické firmy Agnostix mezi více než 1000 respondenty napříč českou společností. Pozitivní nebo otevřený vztah k umělé inteligenci má 41 % lidí, naopak vyloženě negativně se k jejímu zavádění staví jen 4&nbsol% lidí. 2/3 Čechů už nyní vnímají, jak umělá inteligence pomáhá. Panují ale i obavy, hlavně ze zneužití pro vojenské účely nebo kyberkriminalitu.O Česku mluví v posledních letech experti jako o zemi s velkým po­tenciálem stát se v oblasti umělé inteligence (AI) světovou velmocí. Příčinou těchto úvah jsou vynikající vědci, přirozená inovativnost národa i nadějné tuzemské startupy, které umělou inteligenci využívají. Aktuální rozsáhlý průzkum společnosti Agnostix ukázal, že kladný vztah k umělé inteligenci panuje i napříč českou společností.

10 % lidí má k umělé inteligenci vyloženě pozitivní vztah a často rádo prvky AI využívá. Dalších více než 30 % Čechů je AI a jejímu využívání otevřena. Nejvíce nakloněni jsou umělé inteligenci podle očekávání mladí lidé. Pozitivní nebo otevřený vztah k ní má 55 % Čechů ve věku od 18 do 26 let. O něco zdrženlivější jsou přitom ženy.

Pozitivní či otevřený vztah k AI má také většina vysokoškolsky vzdělaných lidí a studentů. Z hlediska profesí jsou AI výrazně nakloněni techničtí a odborní pracovníci stejně jako specialisté, např. v oblasti zdravotnictví, vědy nebo vzdělávání. Vůbec největšími fanoušky umělé inteligence jsou ale řídící pracovníci. Kladně se k AI staví více než 60 % z nich a téměř čtvrtina využívá prvky umělé inteligence často už nyní.

„Manažeři velkých a technologicky vyspělých firem mají lepší povědomí, co už dnes umělá inteligence dokáže, jak může zvyšovat efektivitu, šetřit náklady nebo zvyšovat výnosy. Zkrátka jak mohou firmy díky vhodné aplikaci umělé inteligence vydělat,“ vysvětluje Mário Mitas ze společnosti Agnostix.

Umělá inteligence už je naší každodenní realitou

Přestože konkrétní představy o umělé inteligence bývají obvykle zkreslené, alespoň základní povědomí má většina českého národa. Jen 3 % v průzkumu přiznala, že vůbec netuší, co termín umělá inteligence označuje. Necelá 4 % pak svůj vztah k umělé inteligenci označila jako negativní a vyslovila se proti zavádění AI.

Mnohem více lidí si uvědomuje, že už nyní umělá inteligence v mnoha oblastech pomáhá. Její současný přínos vnímají téměř 2/3 Čechů. „Nějakou formu umělé inteligence implementuje např. na call centru zhruba třetina firem. Příkladem mohou být AI asistentky pomáhající přetíženým call centrům řešit běžné jednoduché dotazy zákazníků,“ popisuje Martin Franc ze společnosti Agnostix.

S umělou inteligencí se lze ale setkat i při nakupování, ať už jde o samoobslužné pokladny nebo o doporučovací algoritmy, které využívají e-shopy. Stejně tak by bez umělé inteligence nebyly možné dnes už samozřejmé věci, jako je placení otiskem prstu nebo FaceID. Celou řadu využití má AI dnes v automobilovém průmyslu, obchodě, vzdělávání a například i v překladatelství. Prakticky nepostradatelná je především v oblasti výzkumu a vývoje a při odhalování statistických odchylek, například při pro výzkum nemocí nebo při odhalování fake news.

Umělá inteligence budí velká očekávání, ale i obavy

Ačkoli laická veřejnost o konkrétních podobách využití umělé inteligence v současné době nemá přesné povědomí, většina lidí si myslí, že AI je naše budoucnost. Přesvědčeno je o tom 52 % Čechů, nesouhlasí 12 % a ostatní jsou na vážkách.

„To, čemu se dnes říká AI, jsou v podstatě dobře fungující statistické modely nad velkým množstvím dat. Jedná se sice o velký posun v IT, ale i tak je to desítky let daleko k humanoidním robotům a podobným výdobytkům, které si člověk pod zkratkou AI může představit,“ říká Franc a dodává: „Na druhou stranu potenciál zásadně zefektivnit spoustu oblastí lidské práce a života má umělá inteligence ohromný a v mnoha směrech rozhodně je naší budoucností. Ne nadarmo v byznysu platí, že kdo neuvažuje o AI dnes, nebude za 5 let konkurenceschopný.“

S budoucností jsou spojeny i některé obavy týkající se umělé inteligence. Nejvíce lidí se strachuje zneužití AI, například pro vojenské účely nebo kyberkriminalitu. Polovina lidí se také obává, že se umělá inteligence vymkne z naší kontroly. Nejméně lidí (28 %) se bojí, že jim nebo jejich blízkým sebere umělá inteligence práci.

„Obecně platí, že AI většinou nebude nahrazovat celé profese, ale spíše bude napomáhat s úlohami, které jsou dnes zbytečně pracné, anebo do jisté míry rutinní, byť složité. V masovém měřítku se tento trend začne projevovat nejdříve za nějakých 7 let. Není ale třeba panikařit, stejně jako v minulosti, i tentokrát se pro tyto profese objeví nové a mnohdy dokonce lepší, vhodnější pracovní pozice,“ dodává Mário Mitas.

Vztah Čechů k umělé inteligenci


 
  

- Inzerce -

Marketplace na vzestupu

KauflandSvět marketplace jenom roste. Experti se shodují: Marketplace se dříve či později stanou dominantním motorem online obchodování. V dalších letech se předpokládá roční nárůst o 30 procent.